các khóa đào tạo
TIN TỨC
Lịch thi học kỳ 1_2017-2018 khóa C17Q3 học tại cơ sở Quận 9 và Quận Phú Nhuận Thông báo điều chỉnh lịch học tại cơ sở 1 và cơ sở 2 học kỳ 1_2017-2018 Lịch thi (lần 2) sinh viên C12 học lại HK phụ_2016-2017 Danh sách sinh viên kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào (ngày thi 16/9/2017) Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 8 Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện cùng Khóa C17 DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA C17 (BỔ SUNG MÃ SỐ SV) Thời khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C17Q3 (Chất lượng cao) tại Cơ sở 2 Thời khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C17Q3 (Chất lượng cao) tại Cơ sở1 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 105 Thời Khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C16Q2 (chất lượng cao) (đợt 2) Thời Khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C15Q1 (chất lượng cao) (đợt 2) Điều chỉnh Lịch học một số nhóm học phần khóa C15,C16 (đại trà) HK1_1718 tại Cơ sở 2 Thời Khóa Biểu học kỳ 1_2017-2018 khóa C17 (Chương trình đại trà) Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy C17Q3 (chất lượng cao) học tại cơ sở 1 và cơ sở 2 THÔNG BÁO KIỂM TRA KHÓA C17 Thông báo điều chuyển phòng học HK1_1718 tại cơ sở 2 Thông báo đăng ký học lại (đợt 2) HK1_2017-2018 sinh viên học ghép cùng C17 (đại trà) Thông báo kiểm tra năng lực Ngoại ngữ (Tiếng anh) khóa C17 (CHương trình đại trà) Thông báo thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 9 Danh sách phòng thi Kỳ thi Chứng chỉ quốc gia Tin học ngày 26/8/2017 Thông báo hủy nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp HK1_1718 (Chương trình đại trà) Lịch học lại Khóa C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Lịch thi (lần 2) của khóa C12 học lại Học kỳ 2_2016-2017 Danh sách sinh viên khóa 14 Được công nhận Tốt nghiệp & Không đủ điều kiện công nhận Tốt nghiệp Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ Danh sách ôn thi Tin học tháng 8 Thời Khóa Biểu (Bổ sung) học kỳ 1_1718 khóa C14,C15,C16 (Chương trình đại trà) Kết quả xét tuyển bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Đợt 2 Thông báo về điểm chuẩn trúng tuyển và thời gian làm thủ tục nhập học kỳ TS 2017 - Đợt 2 Thủ tục công nhận trúng tuyển nhập học kỳ tuyển sinh 2017 - Đợt 2 Kết quả xét học vụ khóa C14_học kỳ 1 (16-17) Danh sách sinh viên Khóa C15 không đủ điều kiện xét cấp Chứng chỉ GDTC Danh sách sinh viên Khóa C15 đủ điều kiện xét cấp Chứng chỉ GDTC THÔNG BÁO NHẬN KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE CBVC NĂM 2017 Thông báo V/V gia han học phí học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 và học phí HK 1 năm học 2017 - 2018 Danh sách sinh viên khóa 14_đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Thông báo thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 8 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Tin học tháng 7 Thời Khóa Biểu (Dự kiến) Học kỳ 1_Nh 2017-2018 khóa C15,C16 (Đại trà) Thông báo chiêu sinh tiếng Anh, Tin học tháng 8 Hồ sơ nhập học đợt 1 kỳ tuyển sinh 2017(3/8 đến 12/8) Lịch thi HK1-1718 Khóa C15Q1 Lịch thi HK1-1718 Khóa C15Q2 Kết quả xét tuyển bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Đợt 1 Thông Báo bán Vật tư Phế liệu Danh sách sinh viên khóa C13 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp_đợt 3 Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp-khóa C12 (thi lại) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 104 Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và thời gian làm thủ tục nhập học 2017 Thông báo về việc tạm hoãn xét công nhận tốt nghiệp khóa C14 (đợt 1) Thông báo V/v Ngưng các chuyến xe đưa đón buổi trưa Thông báo về việc tuyển sinh bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2017 Thông báo chuyển địa điểm học của sinh viên Khóa C16 (chương trình đại trà) Thông báo thu học phí HK I, NH2017-2018 Chương trình Chất lượng cao Thông báo thu học phí học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 Danh sách phòng thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 7 năm 2017 Kế hoạch đăng ký học lại HK1_2017-2018 khóa C13, C14 Kế hoạch đăng ký học phần HK1_2017-2018 khóa C15, C16 (Chương trình đại trà) Thông báo bảo vệ khóa luận C14 Danh sách ôn thi Tin học tháng 7 Thông báo đăng ký học lại dành cho khóa C12 học kỳ phụ_2016-2017 Kết quả thi tốt nghiệp (thi lại) - C12 Cao đẳng chính quy, ngày thi 04, 05/7/2017 Thông báo chiêu sinh Tin học, tiếng Anh hè 2017 Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp khóa C13 - Cao đẳng chính quy Thông báo Kế hoạch đào tào khóa C15Q1,C16Q2 (chất lượng cao) năm học 2017-2018 Thông báo nộp bài khóa luận và Lịch bảo vệ khóa luận_Khóa C14 Điều chỉnh Thời khóa Biểu HK 1_2017-2018 lớp C15Q1,C16Q2 (Chất lượng cao Thông báo bổ sung nhóm học phần trong học kỳ phụ, năm học 2016-2017 Thông báo hủy, chuyển nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp HK Phụ_2016-2017 Thông báo tổ chức lớp học lại cho C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Học kỳ phụ_2016-2017 Danh sách sinh viên khóa C12 dự thi tốt nghiệp (thi lại), ngày thi 04,05/7/2017 Thời Khóa Biểu Học kỳ 1_2017-2018 khóa C15Q1, C16Q2 (Chất lượng cao) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 103 Thông báo thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 7 năm 2017 KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIN HỌC NGÀY 10-6 Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm 2017 KẾT QUẢ HỌC PHẦN HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI - C14 Danh sách sinh viên khóa 14_không đăng ký học phần bổ sung, thay thế Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ kỹ năng mềm Kế hoạch thi tốt nghiệp (Thi lại) Cao đẳng hệ chính quy HK2, NH 2016-2017 Thông báo chiêu sinh Tin học, tiếng Anh hè 2017 Thông báo nhắc sv khóa c16 nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT Lịch thi các học phần Học lại của khóa C14 HK2_NH 2016-2017 Lịch thi các học phần bổ sung, thay thế khóa luận của C14 HK2_NH 2016-2017 Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để tham gia ngày hội việc làm 2017 Kết quả kiểm tra năng lực Tiếng anh đầu vào thi ngày 28/5/2017(cập nhật 15/6/2017) Thông báo đăng ký làm Báo cáo thực tập tốt nghiệp (đợt 2) Thông báo về việc tính điểm học phần NCKH đối với SV tham gia “Ngày hội việc làm 2017" Thông báo về việc tham gia Ngày hội việc làm 2017 Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng Ngày hội việc làm 2017 Thông báo danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ tin học ngày 10/6/2017 Thông báo về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 Thông báo mời dự đối thoại Điều chỉnh tên nhóm trong Lịch học các môn học lại của khóa C14 Học kỳ 2_NH1617 Điều chỉnh Lịch thi kết thúc học phần (lần 1) HK2_2016-2017, sinh viên C12 học ghép Thông báo chiêu sinh lớp Kỹ năng mềm Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102c Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 102 Danh sách sinh viên tham dự Kiểm tra tiếng Anh đầu vào (ngày 28/5/2017)
Khoa
Tài chính
Giới thiệu
1/Giới thiệu:
Khoa Tài chính được thành lập từ 01/2001, với bề dày thành tích 15 năm hình thành và phát triển, là một trong những Khoa thu hút nhiều sinh viên theo học, với 5 chuyên ngành đào tạo gồm:
            - Tài chính nhà nước: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm công tác quản lý tài chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước như: Sở Giáo dục, Y tế, Tài chính, Kế hoạch đầu tư… Ủy ban nhân dân các cấp, Trường học, Bệnh viện…
            - Tài chính doanh nghiệp: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm chuyên viên kế toán, chuyên viên phân tích tài chính, giám đốc tài chính… tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
            - Kinh doanh ngân hàng: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm chuyên viên tại hệ thống các ngân hàng thương mại hoặc chuyên viên quản lý tại cơ quan Ngân hàng nhà nước trên địa bàn.
            - Thuế - Hải quan: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm công tác tư vấn, khai thuê về thuế, hải quan cho các doanh nghiệp. Đồng thời có thể làm chuyên viên quản lý về thuế, hải quan tại các cơ quan nhà nước.
            - Bảo hiểm: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm chuyên viên tại các công ty bảo hiểm như Bảo việt, Bảo Minh, Prudential…
Trải qua 40 năm hoạt động, Khoa đã đào tạo hơn 10.000 học sinh - sinh viên ở các bậc học: trung cấp, cao đẳng chính qui, liên thông, đã cung cấp cho xã hội một lực lượng lao động có đủ kiến thức cơ bản, kỹ năng nghề nghiệp tùy theo bậc học, có phẩm chất đạo đức chính trị, sức khoẻ để có thể quản lý tài chính – kinh tế tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước, cũng như đảm nhận các công việc được giao trong các ngân hàng, tổ chức bảo hiểm, tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, các định chế tài chính; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, như: Cục Hải quan, Chi cục Thuế, Phòng Tài chính,…
Trong năm 2015, lần đầu tiên nhà Trường tổ chức đào tạo chất lượng cao cho hệ chính quy. Khoa Tài chính đã tổ chức được 1 lớp với thành phần là các bạn sinh viên muốn được học tập trong một môi trường năng động, thường xuyên được tiếp xúc với doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức nhằm nâng cao tính thực tiễn. Đồng thời, sinh viên được rèn luyện trình độ ngoại ngữ một cách có hệ thống trong suốt khóa học với giảng viên nước ngoài, đảm bảo sau khi tốt nghiệp đạt trình độ tiếng Anh TOEIC 650 trở lên.
Song song với chương trình học tập, Đoàn thanh niên & Hội sinh viên Khoa Tài chính cũng có nhiều hoạt động nhằm tạo mối liên kết giữa sinh viên các khóa đồng thời giúp sinh viên giảm áp lực học tập trên giảng đường như: hội thảo “Kĩ năng mềm cho sinh viên”, chương trình “Vững bước cùng tài chính”, chương trình “Định hướng nghề nghiệp”, các hoạt động về văn hóa nghệ thuật, cắm trại … Bên cạnh đó các bạn sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, tham gia các hoạt động phong trào tốt sẽ được Khoa xem xét giới thiệu với Đoàn Trường để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Trong năm 2015, đã có 3 sinh viên thuộc Khoa Tài chính được kết nạp Đảng khi còn đang học tập tại Trường.
image001.jpg
Hình ảnh sinh viên Khoa Tài chính được kết nạp Đảng viên

Một số sinh viên do Khoa đào tạo, đã thành công trong bước đường sự nghiệp:
- Nguyễn Hải Hà – Sinh viên C1A2 – Trưởng phòng  - NH Agribank, Q9.
- Nguyễn Minh Gấm – sinh viên C10A3 – Giám đốc công ty TNHH Truyền thông Flypro.
- Võ Thái Linh – sinh viên C6LTA4b – Giám đốc Quan hệ khách hàng, Ngân hàng Maritime Bank
- Lê Hồng Chân – sinh viên C1A2a – Giám đốc Công ty tư vấn tài chính kế toán
- Nguyễn Văn Hoan – Sinh viên C10A3 – Kế toán tổng hợp, Trường ĐH Sư phạm TP. HCM
- Nguyễn Thị Nam – Sinh viên C3 – Cán bộ thuế Chi cục thuế Thủ Đức, TP HCM.

2/Thành tích: Khoa đã nhận nhiều Bằng khen của Bộ Tài chính, của Thủ tướng Chính Phủ và Huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch Nước trao tặng.

3/Nhân sự Khoa:
            + Lãnh đạo Khoa: 03 người, trong đó: 01 Trưởng Khoa và 02 Phó Khoa.
            + Giảng viên trong Khoa: 20 người
            + Số lượng Nghiên cứu sinh: 04 người
            + Số lượng Thạc Sỹ Kinh tế: 12 người
            + Số lượng Cử nhân Kinh tế: 4 người

kTC.JPG
Tập thể Khoa Tài chính

4/Chức năng và nhiệm vụ được giao:
        4.1 Chức năng:  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng và các chuyên ngành thuộc Ngành được nhà trường giao.
        Thực hiện đào tạo theo sự phân công, phân cấp của trường và của khoa.
        4.2 Nhiệm vụ được giao:
- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường;
- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học;
- Phân công giảng viên giảng dạy; quản lý giảng viên về nội dung, thời gian, phương pháp, chất lượng giảng dạy;
- Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương môn học, đề cương chi tiết, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; thực hành, thực tập tốt nghiệp;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa;
- Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện việc thi hết học phần, thi tốt nghiệp thuộc khoa theo kế hoạch chung của trường;
- Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỷ luật lao động trong Khoa;
- Quản lý, phân công ra đề kiểm tra và đề thi, việc coi thi, chấm thi theo đúng quy chế;
- Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy;
- Đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo phù hợp với ngành nghề đào tạo;
- Quản lý học sinh, sinh viên và xác nhận các giấy tờ cho học sinh, sinh viên thuộc khoa trong phạm vi được phân cấp.

5/ Thông tin liên lạc:
Địa chỉ: Văn Phòng Khoa Tài chính – B2/1A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh.
Website: http://www.tchq.edu.vn/Pages/Index_Khoa.aspx?PBK=12

6/ Một số hình ảnh Khoa

khoaTC_sh1.jpg
Hình ảnh học tập, sinh hoạt chuyên đề của Khoa

khoaTC_sh2.jpg
Hình ảnh hoạt động văn nghệ, đoàn thể của Khoa
Video

Liên Kết