các khóa đào tạo
TIN TỨC
Thông báo kiểm tra năng lực Ngoại ngữ (Tiếng anh) của sinh viên C16, chương trình đại trà Thông báo tổ chức lớp tiếng anh tăng cường KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA C16 Danh sách phòng thi kỳ thi chứng chỉ quốc gia Tin học ngày 01/10/2016 Thông báo tham gia học chuyên đề kỹ năng mềm, sv C16 Danh sách CBVC Trường tham gia các hoạt động giao lưu với ĐH Nông Lâm, ĐH Ngân hàng, TT GDQP ANSV Danh sách sv đã đóng học phí & danh sách nợ học phí đến ngày 27/9/2016 Danh sách và thời khóa biểu các lớp tiếng Anh, Tin học tại Trung tâm NN-TH (KG 27 và 28/9) Thông báo mời sinh viên các khóa dự họp Danh sách sinh viên dự Lễ bế giảng năm học - Khóa C13 Điểm NCKH sinh viên khóa C14 đến hết năm học 2015-2016 Thông báo về thủ tục nhập học đợt 3 xét theo kết quả 03 năm THPT và đợt 2 xét theo thi THPT 2016 Lịch thi (lần 2) HK phụ, NH 2015-2016 của Sinh viên khóa C11,C12 (hệ đào tạo niên chế) Danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ quốc gia Tin học ngày 01 tháng 10 năm 2016 Thông báo về việc thay đổi thời gian đưa đón viên chức Khối văn phòng Thông báo về kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan 2016 Về việc tham gia học Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu năm học 2016 – 2017 Thông báo V/V tham gia học chuyên đề “Vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm Thông báo mời tất cả sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng C14, C15, C16 đến dự họp Lịch thi học kì I - (2016 - 2017) Các lớp cao đẳng C16Q2 (Chương trình chất lượng cao) Danh sách sinh viên gia hạn thu tiền học phí HK 1 2016-2017 Thông báo thu bổ sung tiền học phí học kỳ I năm học 2016-2017 Danh sách SV C16 tham dự kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào (Ngày thi: 17/9/2016) Danh sách phân ngành, chuyên ngành và lớp khóa C16 (Cập nhật ngày 14/9/2016) Danh sách sinh viên đã đóng học phí đến ngày 14/9/2016 Kết quả đăng ký học lại cùng khóa C16 - các khóa cao đẳng chính quy Thông báo dời ngày làm Lễ tốt nghiệp các khóa bậc cao đẳng hệ chính quy Danh sách phân lớp đối với SV nhập học từ ngày 05/9/2016 Kế hoạch thực hiện Học phần đồ án các lớp C15Q1 (Chất lượng cao) Học kỳ 1, NH_16-17 Thông báo thay đổi thời gian thi chứng chỉ quốc gia Tin học và danh sách thí sinh dự thi Thông báo lịch học lại các lớp tiếng Anh giao tiếp CLC tại TTNN-TH Thời Khóa Biểu Khóa C16Q2 (chương trình Chất lượng cao), Học kỳ 1, Năm học 2016-2017 Thời Khóa Biểu Khóa C16 (chương trình đại trà), Học kỳ 1, Năm học 2016-2017 Danh sách sinh viên C16- chương trình chất lượng cao Danh sách sinh viên kiểm tra năng lực tiếng anh đầu vào khóa c16- chương trình đại trà Danh sách phân ngành, chuyên ngành và lớp khóa C16 - Chương trình đại trà Thông báo lịch trình đưa đón cán bộ, giảng viên và viên chức Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp Bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2016 Thông báo v/v xét tuyển 2016: Đợt 3 xét kết quả học 03 năm THPT và Đợt 2 xét kết quả thi THPT QG Quy định V/v kiểm tra đánh giá trình độ Tiếng anh và chương trình Tiếng anh tăng cường, CT đại trà Thông báo kiểm tra năng lực Ngoại ngữ (Tiếng anh) của sinh viên C16 (chương trình đại trà) Thông báo đăng ký học lại (đợt 2) học ghép cùng khóa C16 (CT đại trà) HK1_NH16-17 Danh sách sinh viên khóa 13,14,15 và 15 chất lượng cao phải nộp học phí HK 1 năm học 2016-2017 Thông báo chiêu sinh tiếng Anh, Tin học theo chuẩn đầu ra Kết quả xét tuyển bổ sung, điều chỉnh sai sót Thông báo hủy nhóm học phần (đợt 2) và việc rút bớt học phần trong học kỳ 1, năm học 2016-2017 Thông báo hủy nhóm học phần (đợt 1) và việc rút bớt học phần trong học kỳ 1, năm học 2016-2017 Thông báo về việc thu học phí Học kỳ I năm học 2016-2017 Thời Khóa Biểu Các Lớp C15Q1 (Chất lượng cao) Học kỳ 1, NN16-17 (Cập nhật mới) Lịch học sinh viên Khóa C16 Kết quả kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào (ngày 20/8/2016) Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên 2016-2017 Thông báo về việc cấp chứng chỉ ứng dung CNTT thay thế chứng chỉ quốc gia A,B,C Thời Khóa Biểu Các Lớp C15Q1 (Chất lượng cao) Học kỳ 1, Năm học 2016-2017 Danh sách thí sinh KHÔNG trúng tuyển xét theo hình thức xét kết quả 03 năm THPT Danh sách thí sinh KHÔNG trúng tuyển theo hình thức xét kết quả thi THPT QG 2016 - đợt 1 Danh sách công nhận thí sinh trúng tuyển theo hình thức xét kết quả 03 năm họcTHPT- NVBS lần 1 Danh sách công nhận thí sinh trúng tuyển theo hình thức xét kết quả thi THPT QG 2016 - đợt 1 Thông báo về điểm chuẩn trúng tuyển 2016 và thời gian nhập học Danh sách nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo hình thức xét học bạ 03 năm THPT đến hết ngày 12/8 Danh sách nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm thi THPT Quốc gia đến hết ngày 12/8 Điểm rèn luyện C13, HK2 (NH 2015 -2016) Thông báo thi Chứng chỉ tin học Danh sách thí sinh đăng ký xét theo kết quả 03 năm học THPT đến hết ngày 08/8/2016 Danh sách thí sinh bổ sung hồ sơ xét tuyển đợt 2 Kết quả xét công nhận tốt nghiệp khóa C13 - Đợt 1 Thời Khóa Biểu (Bổ sung dành cho C13,C14) học phần TOEIC 300 Học Kỳ 1, NH 2016-2017 Thông báo hủy nhóm học phần (đợt 1) và việc rút bớt học phần trong học kỳ 1, năm học 2016-2017 Lịch thi kết thúc học phần của Sinh viên C15 vắng thi lần 1, Xin thi lại có lý do Lịch thi (Lần 2) học kỳ 2, NH2015-2016 sinh viên C11,C12 học lại cùng khóa C13,C14,C15 Lịch thi (Lần 1) học kỳ phụ, NH2015-2016 sinh viên C11,C12 hệ đào tạo niên chế (lớp riêng) Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy tại Cơ sở 1 Học kỳ phụ, năm học 2015-2016 Thông báo gia hạn học phí học kỳ phụ, thu nợ học phí và KTX Danh sách sinh viên khóa C13 không đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 Kết quả thi tốt nghiệp (thi lại) các khóa cao đẳng chính qui_tháng 7/2016 Thông báo lịch thi Tiếng anh tăng cường của sinh viên khóa C14, C15 tháng 8/2016 Lịch bảo vệ Học phần đồ án các lớp khóa C15Q1 (chất lượng cao) HK2, NH 2015-2016 Thông báo chiêu sinh khóa Khai hải quan - K95. Thông báo về việc giải quyết các học phần đăng ký mở lớp của khóa C13, HK phụ, năm học 2015-2016 Thời Khóa Biểu khóa C14, C15 (dự kiến) Học kỳ 1, năm học 2016-2017 (Chương trình đại trà) Kế hoạch học học phần Hoạt động nghiên cứu khoa học (Tháng 7/2016) Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2015-2016 khóa C15Q1 (Chất lượng cao) Danh sách thu tiền học phần Học kỳ phụ năm học 2015-2016 và thu nợ tiền Học phí, KTX Danh sách sinh viên đăng ký tham gia học phần Hoạt động nghiên cứu khoa học bổ sung tháng 07/2016 Thông báo về thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa C13 Danh sách lịch học Tin học hè (cập nhật đến ngày 15 tháng 7) Thông báo học chuyên đề pháp luật C15 - chất lượng cao Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp (thi lại) cao đẳng chính quy tháng 7/2016 Tọa đàm "Những thay đổi của chế độ kế toán theo thông tư 53/2016/TT-BTC" Danh sách, lịch học lớp Tin học hè và thông báo chiêu sinh khóa ngày 18, 19 tháng 7 Thông báo nhận chứng chỉ Tin học tháng 5/2016 Danh sách và lịch học tiếng Anh tăng cường đợt 4 (cập nhật đến ngày 7/7/2016) Danh sách sinh viên đăng ký thi lại tốt nghiệp (Cao đẳng chính qui)_tháng 7/2016 Thông báo nhận hồ sơ Đãi ngộ BCS lớp, Đoàn , Hội HK2(2015-2016) Thông báo nộp đề tài khóa luận khóa C13- Cao đẳng chính quy Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp (thi lại) các khóa Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy (tháng 7/2016) Thông báo tổ chức lớp học lại cho khóa C13 học kỳ phụ, năm học 2015-2016 Danh sách học phần dự kiến mở cho khóa C15, học kỳ 1, NH 2016-2017 Danh sách học phần dự kiến mở cho khóa C14, học kỳ 1, NH 2016-2017 Danh sách điểm học phần "Hoạt động NCKH" khóa C13
Khoa
Tài chính
Nhân sự

TRƯỞNG KHOA

KhoaTC_Linh.jpg

ThS. Phạm Duy Linh

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TracKKT.JPG
ThS. Trần Phạm Trác
KhoaTC_TTDien.png
ThS. Trần Thị Diện

Nhân sự: Khoa có 21 giảng viên cơ hữu
 
STT
Họ tên - Chức vụ
Học vị
Liên hệ
1
Phạm Duy Linh
Trưởng Khoa
Thạc sĩ
NCS
phamduylinh@tchq.edu.vn
2
Trần Phạm Trác-P.Trưởng Khoa
Tổ trưởng TBM Tài Chính NN
Thạc sĩtranphamtrac@tchq.edu.vn
3
Trần Thị Diện
P.Trưởng Khoa
Tổ trưởng TBM Ngân hàng
Thạc sĩ
NCS
tranthidien@tchq.edu.vn
4
Phạm Quỳnh Châu - GV
Thạc sĩ
NCS
phamquynhchau@tchq.edu.vn
5
Nguyễn Vũ Thân - GV
Cao họcnguyenvuthan@tchq.edu.vn
6
Nguyễn Lê Hà Thanh Na-GV
Thạc sĩnguyenlehathanhna@tchq.edu.vn
7
Hà Thị Ngọc Hương - GV
Cử nhânhathingochuong@tchq.edu.vn
8
Nguyễn Thị Ngọc Loan - GV
Thạc sĩnguyenthingocloan@tchq.edu.vn
9
Nguyễn Thị Mỹ Linh - GV
Thạc sĩnguyenthimylinh@tchq.edu.vn
10
Nguyễn Thị Hoa - GV
Thạc sĩnguyenthihoa@tchq.edu.vn
11
Nguyễn Đình An - GV
Cử nhânnguyendinhan@tchq.edu.vn
12
Lê Thị Mai Hương - GV
Thạc sĩ
NCS
lethimaihuong@tchq.edu.vn
13
Tô Thị Hồng Gấm - GV
Thạc sĩtothihonggam@tchq.edu.vn
14
Nguyễn Bằng Phi - GV
Thạc sĩnguyenbangphi@tchq.edu.vn
15
Trần Thị Phương Thanh - GV
Cử nhântranthiphuongthanh@tchq.edu.vn
16
Phan Thị Thanh Lâm - GV
Thạc sĩphanthithanhlam@tchq.edu.vn
17
Phạm Thị Quỳnh Nga - GV
Thạc sĩphamthiquynhnga@tchq.edu.vn
18
Bùi Kim Tú - GV
Cử nhânbuikimtu@tchq.edu.vn
19
Vũ Thị Tươi - GV
Thạc sĩvuthituoi@tchq.edu.vn
20
Đoàn Vũ Nguyên - GV
Thạc sĩ - NCSdoanvunguyen@tchq.edu.vn
21
Lê Thị Mỹ Ngân- GV
Thạc sĩdoanvunguyen@tchq.edu.vn

Khoa Taichinh.JPG

Hình ảnh Giảng viên Khoa Tài chính

Liên Kết