các khóa đào tạo
TIN TỨC
Thông báo về việc tuyển sinh bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2016 Bảng tổng hợp DS CBVC - HSSV quyên góp xuân ấm tình năm 2016 Thông báo danh sách đăng ký danh hiệu thi đua năm 2015-2016. Thông báo lịch thi (lần 2) HK1, năm học 2015-2016 của sinh viên C11, C12 học lại cùng C13, C14,C15 Thông báo về kết quả trúng tuyển viên chức và mời ký hợp đồng làm việc Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức 2015 Quyết định công nhận kết quả kỳ xét tuyển dụng viên chức 2015 Thông báo kết quả vận động quyên góp xuân ấm tình năm 2015 Thông báo hủy nhóm học phần (đợt 2) khóa C15, Học kỳ 2_NH 2015-2016 Thông báo danh sách sinh viên được nhận hỗ trợ chi phí học tập HK1(2015-2016) Thông báo danh sách sinh viên được nhận Trợ cấp xã hội HK1(2015-2016) Lịch thi Tiếng anh tăng cường của khóa C14, C15 tháng 02/2016 Thông báo về việc thi tốt nghiệp (thi lại) khóa 37, Trung cấp chuyên nghiệp - Hệ chính quy Thời Khóa Biểu các lớp C15Q1 (Chất lượng cao) Học kỳ 1, Nh 2015-2016 Kế hoạch thi tốt nghiệp (thi lại) các khóa Cao đẳng chính quy Thông báo kết quả đăng ký học lại của sinh viên các khóa 11, 12 học kỳ II (2015 - 2016) Thông báo v/v kiểm tra đầu vào xếp lớp tiếng Anh đào tạo theo chương trình CLC tại TT NN-TH Thông báo gia hạn thu bổ sung học phí HK 1 2015-2016, khóa 15 các lớp chất lượng cao Thông báo danh sách sinh viên C15 dự kiến buộc thôi học Thông báo Kết quả xét tuyển và phúc khảo kỳ xét tuyển viên chức 2015 Thông báo hủy nhóm học phần và chuyển sang học kỳ phụ của khóa C13 HK2, NH 2015-2016 Thông báo nộp phiếu kiểm tra sức khỏe đầu khóa sinh viên C15 Thông báo danh sách các học phần (dự kiến) mở cho khóa C15 HK2, NH1516 Thông báo học tuần sinh hoạt công dân đầu khóa C13 Danh sách sinh viên khóa 13, 14 chưa nộp HP,KTX HK 1 năm học 2015-2016 đến ngày 29/12/2015 Thông báo hủy nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp Kế hoạch thực tập và Phổ biến đề cương thực tập khóa C13 Thông báo Lịch thi (lần 2) Học kỳ 1, NH 2015 -2016 của sinh viên C11, C12 học lại tháng 11/2015 Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh khóa C14, C15 Thông báo về việc tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường đợt 3 Thông báo vận động quyên góp thực hiện chương trình Thiện nguyện năm 2015 Thông báo Lịch thi (lần 1) Học kỳ 1, Nh1516 của sinh viên học lại cùng C13, C14 Danh sách tập thể cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm học 2014-2015 Tài liệu ôn tập ngạch cán sự và chuyên viên kỳ tuyển dụng viên chức 2015 Lịch thi phỏng vấn và thực hành giảng dạy kỳ xét tuyển viên chức 2015 Tài liệu, đề cương ôn tập, nội quy phỏng vấn và thực hành giảng dạy kỳ tuyển dụng viên chức 2015 Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức năm 2015 Thông báo Gia hạn thẻ BHYT cán bộ, viên chức năm 2016 Danh sách sinh viên khóa 13 và 14 phải đóng học phí HK 1 năm học 2015-2016 Thời Khóa Biểu Học Kỳ 2, Năm học 2015-2016 (dự kiến) khóa C13, C14, C15 Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1, NH 2015-2016 của khóa C13, C14 học lại cùng C15. Lịch thi (lần 1) học kỳ 1, NH 2015-2016 của khóa C11, C12 học lại cùng C15 Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1, NH 2015-2016 các lớp khóa C15 (đại trà) Thông báo đăng ký học lại học kỳ 2, NH 2015-2016 của khóa C11, C12 Thông báo chuyển địa điểm học tập của sinh viên lớp C15C5A Thông báo danh sách kiểm tra thể lực lại năm 2015 Thông báo về khu vực tự học của sinh viên học tại Cơ sở 2 Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ các thí sinh đăng ký dự xét tuyển viên chức 2015 Kế hoạch thực hiện về việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập 2015 Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2 Thông báo học chuyên đề Việt Nam gia nhập TPP - thuận lợi và khó khăn Tổ chức lớp ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan 2015 Thông bao nhận trợ cấp xã hội và Hỗ trợ chi phí học tập HK1(2015-2016) Thông báo về việc nhận hồ sơ xét học bổng "Vượt khó học tập" năm học 2015 - 2016 Thông báo V/v dời lịch thi chứng chỉ quốc gia Tin học 28/11/2015 Danh sách và lịch học tiếng Anh tăng cường đợt 2 (Khai giảng 02/12/2015) Thông báo kết quả hội thi văn nghệ, thể thao CBVC mừng 20/11 Trung tâm NN-TH thông báo dời lịch học Thông báo Về việc tham gia học chuyên đề “Luật bảo hiểm Y tế” sinh viên C15 LỊch học bù lớp tiếng Anh tăng cường Thông báo thu bổ sung học phí Danh sach học bổng, đãi ngộ BCS, BCH đoàn hội - Học kỳ 2 - Năm học: 2014-2015 Danh sách các học phần (dự kiến) mở trong học kỳ 2, năm học 2015-2016 Thông báo điểm rèn luyện C14 học kỳ 2 và năm học 2014 - 2015 Thông báo kế hoạch nghỉ học, học bù ngày Lễ nhà giáo Việt nam 20/11/2015 Thông báo đăng ký học lại học kỳ 2, năm học 2015-2016 khóa C13, C14 Thông báo kế hoạch đăng ký học phần trực tuyến học kỳ 2, năm học 2015-2016 Về việc mời dự Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/2015) Thông báo về việc thu BHYT bắt buộc năm học 2015 – 2016 Đối với sinh viên C13, C14, C15 Thông báo học môn giáo dục quốc phòng - an ninh đối với sinh viên C15 Thông báo tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường C14 Trung tâm NN-TH thông báo gia hạn thời gian đăng ký lớp tiếng Anh chất lượng cao Thông báo nhận thẻ BHYT đợt 3 năm học 2015 - 2016 Thông báo điểm rèn luyện, đãi ngộ BCS lớp đoàn hội, học bổng C13 Hk2 (2014-2015) Thông báo về việc tham gia học chuyên đề “Vệ sinh an toàn thực phẩm ” sinh viên C15 Thời Khóa Biểu Khóa Q1 Học kỳ 1, năm học 2015-2016 (Điều chỉnh) Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 (đối với sinh viên) Thông báo chuyển địa điểm học của sinh viên cao đẳng khóa C14 Thông báo kế hoạch học lại (tháng 11) HK1, NH 2015-2016 của sinh viên C11, C12 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa 88 Thông báo về việc mời họp xét học bổng khuyến khích học tập, học kỳ 2, năm học 2014 - 2015 Trung tâm NNTH thông báo thi chứng chỉ Quốc gia tin học tháng 11 năm 2015 Thông báo về việc tham gia lao động công ích sinh viên khóa 15 - học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 Thông báo danh sách chính thức lớp Tiếng anh tăng cường(cập nhật ngày 23/10/2015) Thông báo về việc tổ chức đấu thầu 02 sân tennis tại cơ sở 2 Thông báo lịch thi kết thúc học phần cao đẳng chất lượng cao khóa Q1 Học kỳ 1, Năm học 2015-2016 Thông báo về lịch học, danh sách lớp và một số lưu ý của lớp Tiếng anh tăng cường Thông báo về Lễ khai giảng năm học 2015-2016 và kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 Thông báo khám sức khỏe cho tân Sinh viên khóa 15 Cao đẳng năm học 2015 - 2016 Thông báo về kỳ thi chứng chỉ khai hải quan 2015 Thông báo về việc tham gia học Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa của C15 năm học 2015 - 2016 Thông báo về việc tham gia học chuyên đề phòng, chống ma túy, HIV/AIDS cho sinh viên C15 Thông báo về khu vực tự học của sinh viên Thông báo về việc mời dự Lễ khai giảng năm học mới Năm học 2015 - 2016 Thông báo kết quả kiểm tra năng lực Tiếng Anh C14 và C15 Thông báo tổ chức lớp Tiếng anh tăng cường và lịch học của các lớp Tiếng anh tăng cường Thời Khóa Biểu các lớp Chất lượng cao Khóa Q1, Học kỳ 1 năm học 2015-2016 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị tin học năm 2015 Danh sách phân lớp C15 gồm lớp thường và lớp chất lượng cao Thông báo mở lớp học lại cho sinh viên Khóa C11, C12 học kỳ 1 năm học 2015-2016
Khoa
Tài chính
Nhân sự

TRƯỞNG KHOA

KhoaTC_Linh.jpg

ThS. Phạm Duy Linh

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TracKKT.JPG
ThS. Trần Phạm Trác
KhoaTC_TTDien.png
ThS. Trần Thị Diện

Nhân sự: Khoa có 20 giảng viên cơ hữu
 
STT
Họ tên - Chức vụ
Học vị
Liên hệ
1
Phạm Duy Linh
Trưởng Khoa
Thạc sĩ
NCS
phamduylinh@tchq.edu.vn
2
Trần Phạm Trác-P.Trưởng Khoa
Tổ trưởng TBM Tài Chính NN
Thạc sĩtranphamtrac@tchq.edu.vn
3
Trần Thị Diện
P.Trưởng Khoa
Tổ trưởng TBM Ngân hàng
Thạc sĩ
NCS
tranthidien@tchq.edu.vn
4
Phạm Quỳnh Châu - GV
Thạc sĩ
NCS
phamquynhchau@tchq.edu.vn
5
Nguyễn Vũ Thân - GV
Cao họcnguyenvuthan@tchq.edu.vn
6
Nguyễn Lê Hà Thanh Na-GV
Thạc sĩnguyenlehathanhna@tchq.edu.vn
7
Hà Thị Ngọc Hương - GV
Cử nhânhathingochuong@tchq.edu.vn
8
Nguyễn Thị Ngọc Loan - GV
Thạc sĩnguyenthingocloan@tchq.edu.vn
9
Nguyễn Thị Mỹ Linh - GV
Thạc sĩnguyenthimylinh@tchq.edu.vn
10
Nguyễn Thị Hoa - GV
Thạc sĩnguyenthihoa@tchq.edu.vn
11
Nguyễn Đình An - GV
Cử nhânnguyendinhan@tchq.edu.vn
12
Lê Thị Mai Hương - GV
Thạc sĩ
NCS
lethimaihuong@tchq.edu.vn
13
Tô Thị Hồng Gấm - GV
Thạc sĩtothihonggam@tchq.edu.vn
14
Nguyễn Bằng Phi - GV
Thạc sĩnguyenbangphi@tchq.edu.vn
15
Trần Thị Phương Thanh - GV
Cử nhântranthiphuongthanh@tchq.edu.vn
16
Phan Thị Thanh Lâm - GV
Thạc sĩphanthithanhlam@tchq.edu.vn
17
Phạm Thị Quỳnh Nga - GV
Thạc sĩphamthiquynhnga@tchq.edu.vn
18
Bùi Kim Tú - GV
Cử nhânbuikimtu@tchq.edu.vn
19
Vũ Thị Tươi - GV
Thạc sĩvuthituoi@tchq.edu.vn
20
Đoàn Vũ Nguyên - GV
Cao họcdoanvunguyen@tchq.edu.vn

Khoa Taichinh.JPG

Hình ảnh Giảng viên Khoa Tài chính

Liên Kết