các khóa đào tạo
TIN TỨC
Danh sánh chưa đóng tiền KTX HK 2 2013-2014 Danh sách chưa đóng tiền HP HK2 2013-2014 (37TC&12CĐ) Thông báo thu tiền học phí và KTX ngày 24/04/2014 Quy định ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng Trường CĐ Tài chính Hải quan Năm 2014 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo dời lịch thi tin học quốc gia ngày 26/4/2014 Điểm rèn luyện C11 năm học 2013-2014 (Cập nhật 22/4/2014) Thông báo tuyển dụng nhân viên của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Điểm rèn luyện C12 học kỳ I năm học 2013-2014 Danh sách Sinh viên C11 và C12 được xét chế độ đãi ngộ BCS lớp, Đoàn, Hội học kỳ I năm học 2013-2014 Danh sách sinh viên C11 và C12 được nhận học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2013-2014 Kết quả phúc khảo LT7 và các khóa liên thông thi lại (Cập nhật mới) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan đào tạo nhân viên đại lý hải quan Khóa 74C Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan đào tạo nhân viên đại lý hải quan Khóa 73D Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan đào tạo nhân viên đại lý hải quan Khóa 74A, B Thông báo tham gia học chuyên đề “Tư vấn sức khỏe sinh sản” Thông báo mời dự họp về các vấn đề liên quan đến hoạt động đào tạo và công tác quản lý HSSV Danh sách chưa đóng tiền HP, KTX HK2 2013-2014 (đến ngày 11/4/2014) Thông báo thu tiền học phí và KTX HK 2 2013-2014 khóa 12 CĐ và 37 TC Danh sách sinh viên bậc cao đẳng dự thi tốt nghiệp (Đợt ngày 17/4/2014) Danh sách học sinh bậc trung cấp dự thi tốt nghiệp (Đợt ngày 17/4/2014) Kế hoạch chi tiết thi tốt nghiệp (thi lại) Các khóa cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Thông báo nhận hồ sơ xét cấp học bổng “Vượt khó học tập” – Học kỳ II - Năm học: 2013 -2014 Điểm rèn luyện C13 học kỳ I năm học 2013-2014 Danh sách sinh viên Khóa C12 bị buộc thôi học Thông báo Học lại trong Học kỳ hè Năm học 2013 – 2014 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo kết quả thi Chứng chỉ Quốc gia Tin học ngày 22/3/2014 Trung tâm Tin học Ngoại ngữ thông báo về việc thí sinh chưa nhận chứng chỉ Tin học quốc gia Danh sách sinh viên C11 và C12 nhận học bổng KKHT học kỳ I năm học 2013-2014 Điểm thi Khoá C11 - HK2_NH 2013-2014 (Điểm các môn còn lại) Danh sách chưa đóng tiền HP HK2 2013-2014 (37TC&12CĐ) Danh sánh đóng tiền KTX HK 2 2013-2014 Kết quả thi tốt nghiệp Khóa LT7 và các khóa Liên thông thi lại Thông báo mời BCS các lớp K37, C11, C12 họp xét học bổng KKHT HK1 - NH_2013-2014(Cập nhật 04/3/2014) Kế hoạch hướng dẫn thực hiện “Hoạt động Nghiên cứu khoa học” cho sinh viên C13 Lịch thi Lần 1 (đợt 1) HK2_NH 2013-2014 Khoá C12, K37 và HSSV học lại cùng C12, K37 Thông báo kiểm tra thể lực học sinh, sinh viên Năm học 2013 - 2014 Điểm thi khoá C11 học kỳ 2_năm học 2013-2014 (Cập nhật điểm 02/4/2014) Danh sách HSSV nợ sách quá hạn đến tháng 4 năm 2014 Lịch thi Lần 2_HK2_NH 2013-2014 Khoá C11 và Học lại cùng C11 Lịch thi Lần 2_HK1_Nh 2013-2014 Sinh viên Học lại cùng khoá C13 Điểm rèn luyện khóa C11 năm học 2013-2014 Điểm rèn luyện C12 học kỳ I năm học 2013-2014 Thông báo điều chỉnh thời gian học chuyên đề “Giáo dục phẩm chất đạo đức PNVN" (Cập nhật 31/3/2014) Điểm rèn luyện K37 học kỳ 1 năm 2013-2014 Thông báo làm hồ sơ đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” Thông báo triển khai sản phẩm cho vay tiêu dùng, mua sắm Kết quả xét học vụ Khóa C13_HK1_NH 2013-2014 Điểm sinh hoạt công dân đầu năm lần 2 (Cập nhật điểm C13) Kế hoạch Thi tốt nghiệp (Thi lại) các khóa cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp Danh sách thi tốt nghiệp LT7 và các khóa Liên thông thi lại (Cập nhật 18/3/2014) Điểm thi HK1_Nh 2013-2014 (SV học lại cùng khoá C13) Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập cán bộ, viên chức năm 2013 Lịch lao động các chi đoàn Học kỳ 2 Năm học 2013-2014 tại cơ sở 2 Lịch lao động các chi đoàn Học kỳ 2 Năm học 2013-2014 tại cơ sở 1 Thông báo về việc sử dụng thư điện tử của Trường Thông báo và hướng dẫn xét điểm rèn luyện và chế độ đãi ngộ Học kỳ I Năm học 2013-2014 Thông báo Hướng dẫn khắc phục lỗi khi truy cập vào wifi của Trường Thông báo về việc bán giáo trình tại Thư viện 5 mẹo sử dụng PowerPoint chuyên nghiệp
Khoa
Tài chính
Nhân sự

TRƯỞNG KHOA

c.phuong.JPG

ThS. Đặng Thúy Phượng

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TracKKT.JPG
ThS. Trần Phạm Trác
linhKKT.JPG
ThS. Phạm Duy Linh

Nhân sự: Khoa có 22 giảng viên cơ hữu
 
STT
Họ tên - Chức vụ
Học vị
Liên hệ
1
Đặng Thúy Phượng-Trưởng khoa
Tổ trưởng TBM Tài Chính DN
Thạc sĩdangthuyphuong@tchq.edu.vn
2
Trần Phạm Trác-P.Trưởng Khoa
Tổ trưởng TBM Tài Chính NN
Thạc sĩtranphamtrac@tchq.edu.vn
3
Phạm Duy Linh
P.Trưởng Khoa
Thạc sĩ
NCS
phamduylinh@tchq.edu.vn
4Phan Thị Kiều Oanh - GV
phanthikieuoanh@tchq.edu.vn
5
Phạm Quỳnh Châu - GV
Thạc sĩphamquynhchau@tchq.edu.vn
6
Nguyễn Vũ Thân - GV
Cao họcnguyenvuthan@tchq.edu.vn
7
Nguyễn Lê Hà Thanh Na-GV

nguyenlehathanhna@tchq.edu.vn
8
Hà Thị Ngọc Hương - GV

hathingochuong@tchq.edu.vn
9
Phạm Thị Bích Thủy - GV
Thạc sĩphamthibichthuy@tchq.edu.vn
10
Nguyễn Thị Ngọc Loan - GV
Thạc sĩnguyenthingocloan@tchq.edu.vn
11
Trần Thị Diện - GV
Thạc sĩ
NCS
tranthidien@tchq.edu.vn
12
Nguyễn Thị Mỹ Linh - GV
Thạc sĩnguyenthimylinh@tchq.edu.vn
13
Nguyễn Thị Hoa - GV
Thạc sĩnguyenthihoa@tchq.edu.vn
14
Nguyễn Đình An - GV
nguyendinhan@tchq.edu.vn
15
Lê Thị Mai Hương - GV
Thạc sĩ
NCS
lethimaihuong@tchq.edu.vn
16
Tô Thị Hồng Gấm - GV
Thạc sĩtothihonggam@tchq.edu.vn
17
Nguyễn Bằng Phi - GV
nguyenbangphi@tchq.edu.vn
18
Trần Thị Phương Thanh - GV

tranthiphuongthanh@tchq.edu.vn
19
Phan Thị Thanh Lâm - GV
Thạc sĩphanthithanhlam@tchq.edu.vn
20
Phạm Thị Quỳnh Nga - GV
phamthiquynhnga@tchq.edu.vn
21
Bùi Kim Tú - GV
buikimtu@tchq.edu.vn
22
Vũ Thị Tươi - GV
vuthituoi@tchq.edu.vn
Khoa Taichinh.JPG

Hình ảnh Giảng viên Khoa Tài chính

Liên Kết