TIN TỨC
Đề cương học phần khoa lý luận chính trị Đề cương học phần Bộ môn cơ sở Đề cương học phần Bộ môn ngoại ngữ Quy định thực hiện chế độ nghỉ được hưởng nguyên lương hoặc hưởng BHXH Danh sách học sinh khóa 37 không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Mẫu đơn xin nghỉ hưởng chế độ BHXH Thông báo xét tuyển Nguyện vọng 2 Cao đẳng - Hệ chính qui Năm 2014 Điểm học lại học kỳ hè (đợt 2)_bậc trung cấp Lịch lao động các chi đoàn C12 năm học 2014-2015 tại cơ sở 2 Lịch lao động các chi đoàn C14 năm học 2014-2015 tại cơ sở 1 Lịch lao động các chi đoàn C12 năm học 2014-2015 tại cơ sở 1 Lịch lao động sinh viên C13 tại cơ sở 2 Kết quả đăng ký học lại HK1_NH 2014-2015 Khoá C13, Sinh viên học lại cùng C12, C13 Kế hoạch giảng dạy (Lớp riêng) (Đợt 1) và Danh sách Lớp HK1, NH 2014-2015 Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp Khóa Cao đẳng chính quy C11 Kết quả xét học vụ Khóa C13 Kết quả xét lên lớp, ở lại lớp khóa c12 học kì 2 năm học 2013-2014 Kế hoạch giảng dạy và danh sách lớp (Lớp riêng) (đợt 2) HK1, Nh 2014-2015 Thông báo đi thực tập lại bậc trung cấp chuyên nghiệp - Hệ chính quy Danh sách phân lớp của khóa C14 mới nhập học DS HSSV chưa nộp tiền HP, KTX và BHYT đến hết ngày 10/09/2014 Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp (thi lại)_Cao đẳng chính quy Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp (thi lại)_Cao đẳng liên thông Thông báo tổ chức đấu thầu bãi giữ xe hai bánh – cơ sở II Thông báo tạm ngưng phục vụ tại phòng đọc Thư viện điện tử Thông báo vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2014 Thông báo thu Bảo hiểm Y tế bắt buộc năm học 2014 – 2015 Đối với sinh viên C12, C13 – Hệ chính quy Thời Khoá Biểu Khoá C14 Học kỳ 1, Năm học 2014-2015 Danh sách học sinh, sinh viên được xét miễn học phí năm học 2013-2014 Thông báo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu năm” Năm học: 2014 - 2015 Quyết định mức thu tiền học phí HK 1 2014-2015 khóa 12 CĐ Thông báo thu tiền học phí HK 1 năm học 2014-2015 khóa 12 Cao Đẳng Thông báo về việc đăng ký học lại bổ sung khoá C10, C11, C12 Thông báo nhận hồ sơ xét danh hiệu thi đua Năm 2013-2014 (C11,12,13 VÀ KHÓA 37) Lịch thi lần 1 học kỳ Hè, NH 2013-2014 (Đợt 2) các lớp Trung cấp chuyên nghiệp Điểm thi lại khóa C12 học kì 2 năm học 2013-2014 (Cập nhật 26/8/2014) Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Thông báo chiêu sinh các lớp Tin học Kế toán Điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng, hệ chính quy Năm 2014 Điểm Báo cáo thực tập Khóa 37 bậc trung cấp Thông báo Về việc phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola Kế hoạch Thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp Kế hoạch Thi tốt nghiệp (Thi lại) các khóa cao đẳng liên thông Kế hoạch Thi tốt nghiệp (Thi lại) các khóa cao đẳng chính qui Danh sách học lại học kỳ hè (đợt 2) bậc trung cấp Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Thông báo chiêu sinh các lớp Tiếng Anh và Tin học tháng 8,9/2014 Thông báo thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện khóa C12, C13 HK2 Năm học 2013-2014 Thông báo nhận hồ sơ xét chế độ đãi ngộ BCS lớp, BCH Đoàn, Hội (khóa C12,C13) HK2_NH 2013 – 2014 Kế hoạch học hè (đợt 2) của các lớp trung cấp chuyên nghiệp Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan đào tạo nhân viên đại lý hải quan Khóa 77 Điểm rèn luyện HK2, năm học, toàn khóa k37 Kết quả thi lần 2 khóa 37 học kỳ 2 năm học 2013-2014 (cập nhật 05/08/2014) Kết quả thi khóa 13 học kỳ 2 năm học 2013-2014 (Cập nhật 05/08/2014) Thời Khoá Biểu Khoá C13, Học kỳ 1 Năm học 2014 - 2015 (Cập nhật 04/08/2014) Kết quả thi của Sinh viên học lại cùng khoá C13, HK2 Năm học 2013-2014 Lịch thi lần 2, Học kỳ 2 Năm học 2013-2014, Sinh viên học lại cùng Khoá C13 Thông báo thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan 2014 của Tổng cục Hải quan. Thời Khoá Biểu Khoá C12 Học Kỳ 1, Năm học 2014-2015 Thông báo tuyển dụng nhân viên của Công ty Cổ phần Thương mại Kỷ niệm Vàng Quy định ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng Trường CĐ Tài chính Hải quan Năm 2014 Lịch lao động các chi đoàn Học kỳ 2 Năm học 2013-2014 tại cơ sở 2 Lịch lao động các chi đoàn Học kỳ 2 Năm học 2013-2014 tại cơ sở 1 Thông báo về việc sử dụng thư điện tử của Trường Thông báo Hướng dẫn khắc phục lỗi khi truy cập vào wifi của Trường Thông báo về việc bán giáo trình tại Thư viện 5 mẹo sử dụng PowerPoint chuyên nghiệp
Trung tâm
Bồi dưỡng, tư vấn tài chính hải quan
Giới thiệu
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG, TƯ VẤN
TÀI CHÍNH - HẢI QUAN
t.Con TT.JPG

Giám đốc trung tâm:
ThS. Nguyễn Xuân Cổn


t.thinh.JPG

Phó giám đốc trung tâm:
 ThS. Lê Thịnh

Nhân sự:
Trung tâm có 06 cán bộ viên chức, trong đó 02 cán bộ có học vị thạc sĩ.
 
STT
Họ Tên
Học Vị
Liên hệ
1
Nguyễn Xuân Cổn
Thạc sĩ nguyenxuancon@tchq.edu.vn
2
Lê Thịnh
Thạc sĩ lethinh@tchq.edu.vn
3
Hoàng Thị Hồng Oanh

hoangthihongoanh@tchq.edu.vn
4Đinh Văn Mỹ
dinhvanmy@tchq.edu.vn
5Nguyễn Tuấn Trung
nguyentuantrung@tchq.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ
Trung tâm Bồi dưỡng, dịch vụ, tư vấn Tài chính – Hải quan (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị thuộc Trường, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn về tài chính, kế toán, hải quan; liên kết đào tạo với các học viện, viện, trường đại học, cao đẳng trong nước và ngoài nước để mở rộng, đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm nhằm huy động nguồn thu tạo điều kiện tăng thu nhập, hỗ trợ đời sống cán bộ, viên chức, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm thực hiện theo Quy chế tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-TCHC ngày 30/5/2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tài chính-Hải quan. 

Liên hệ:

ĐT: (08)38 446 875.
Fax: 38 450 796.
E-Mail: tttchq@tchq.edu.vn, tttchq@yahoo.com

VP trung tâm:

Cơ sở 2: TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH-HẢI QUAN

Địa chỉ: Số 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Liên Kết