TIN TỨC
Danh sách điểm học phần "Hoạt động NCKH" khóa C13 Thông báo Lịch học lại của Sinh viên khóa C11, C12 học kỳ phụ, Nh2015-2016 Thông báo đăng ký học trả nợ môn, cải thiện điểm HK1, NH 2016-2017 Kế hoạch đăng ký học phần trực tuyến học kỳ 1, năm học 2016-2017 Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy Danh sách và lịch học tiếng Anh tăng cường Đợt 4 Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo Nghiệp vụ khai hải quan - K94 Thông báo điểm học phần XH - Khóa C13 Thông báo đăng ký tham gia học phần Nghiên cứu khoa học (bổ sung) tháng 7/2016 Thông báo Về việc bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của sinh viên C15 Thông tin sinh viên C13 chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đến ngày 21/6/2016 Thông báo hủy nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp (đợt 1) HK phụ, NH1516 Thông báo gia hạn đăng ký học lại cho Sinh viên khóa C11, C12 Học kỳ phụ, NH 1516 Danh sách sinh viên C15 chương trình CLC nhận học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2015 - 2016 Kết quả đăng ký học lại sinh viên hệ niên chế (C11, C12) - học kỳ phụ 2015 - 2016 Thư mời tham gia ngày hội tuyển dụng tại Đại họcTÀI CHÍNH - MARKETTING Thông báo về việc thu học phí khóa 13 (học phần thay thế) Thông báo mời họp xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 - năm học 2015 - 2016 Thông báo mời tham gia buổi hướng dẫn nhập kế hoạch học tập trực tuyến! Kế hoạch tập huấn sinh viên nhập kế hoạch học tập và Giảng viên quản lý KHHT sinh viên Thông báo V/v tham gia chương trình “ Tri thức trẻ vì giáo dục” trong sinh viên Kết quả thi tiếng Anh tăng cường ngày 28/5/2016 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Tin học ngày 21/5/2016 Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp (thi lại) các khóa Cao đẳng, hệ chính quy (tháng 7/2016) Thông báo thay đổi lịch thi học phần lớp C15C5a, HK2_NH 2015-2016 tại Cơ sở 2 Thông báo thi Tốt nghiệp (thi lại) khóa 37 Trung cấp chuyên nghiệp. Thông tin tuyển dụng - Ngày hội việc làm 2016 Thông báo về việc chuẩn bị hồ sơ tham gia "Ngày hội việc làm 2016" Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần khóa C15, HK2_NH 2015-2016 tại Cơ sở 1 Thông báo tham gia "Ngày hội việc làm - năm 2016" Thông báo nhận kết quả khám sức khỏe CBVC năm 2016 Lịch thi (lần 1) sinh viên C11, C12 học lại cùng khóa C15 Học kỳ 2, NH 2015-2016 Điểm rèn luyện C15 chất lượng cao HK1(2015-2016) Thông báo chiêu sinh Tin học, Tiếng anh theo chuẩn đầu ra Thông báo điều chuyển phòng thi tại Cơ sở 1, Học kỳ 2, NH 2015-2016 Thời khóa Biểu học kỳ phụ, NH 2015-2016 dành cho khóa C13,C14,C15 (Dự kiến) Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan Khóa K93 Danh sách sv dự kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào - Ngày thi: 28/5/2016 Danh sách đề nghị cấm thi do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính Danh sách sv đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi Kiểm tra năng lực Tiếng Anh(Thi ngày: 28/5) Thông báo học chuyên đề "Phòng chống dịch bệnh trong học đường" cho sinh viên khóa C15. Danh sách sinh viên khóa C14 được học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 - năm học 2015 - 2016 Danh sách sinh viên khóa C13 được cấp chứng chỉ giáo dục thể chất Danh sách sinh viên khóa c14 được cấp chứng chỉ giáo dục thể chất niên khóa 2014 - 2017 Danh sách sinh viên C14 không đủ điều kiện cấp chứng chỉ giáo dục thể chất niên khóa 2014 - 2017 Thông báo kết quả học vụ khóa C15 lớp chất lượng cao Danh sách đãi ngộ BCS và BCH Đoàn, Hội C14 học kỳ 1 - Năm học 2015 - 2016 Danh sách SV nhận học bổng KKHT C13 và C15- chương trình đại trà học kỳ 1(2015-2016) Lịch thi (lần 1) sinh viên C11, C12 học lại cùng khóa C13, C14 Học kỳ 2, NH 15-16 Thông báo điều chỉnh phòng học tại cơ sở 1 Thông báo điểm Học phần hoạt động NCKH khóa C13 Thông báo mời họp xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 - năm học 2015 - 2016 Thông báo mời tham dự "Đối thoại với lãnh đạo nhà trường" Lịch thi các lớp Tiếng anh tăng cường khóa C14, C15 (chương trình đại trà) tháng 5/2016 Kế hoạch đăng ký học kỳ phụ, NH 2015-2016 các khóa Cao đẳng (chương trình đại trà) Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Lịch học bổ sung lớp phương pháp NCKH cho sinh viên khóa C13 Thông báo hướng dẫn SV khóa C13 đăng ký học phần thay thế khóa luận Thông báo về việc học chuyên đề "Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp" Thông báo nhận hồ sơ Trợ cấp xã hội học kỳ II - Năm học 2015 - 2016 Thông báo nhận hồ sơ hổ trợ chi phí học tập học kỳ II - Năm học 2015 - 2016 Thông báo tham dự Hướng dẫn Đồ án môn học Quy định về việc dạy, học và cấp chứng chỉ Giáo Dục Thể Chất tại trường Cao đẳng Tài chính - Hải qu Thông báo đấu thầu bãi giữ xe hai bánh cơ sở 1 Thời Khóa Biểu các môn học thay thế khóa luận của khóa C13, HK2-NH1516 (Dự kiến) Kế hoạch đăng ký học phần thay thế khóa luận của khóa C13, HK2-NH1516 Kế hoạch thực hiện và lịch học các môn đồ án HK2, NH 2015-2016 các lớp C15Q1 (chất lượng cao) Điểm rèn luyện C15-đại trà Học kỳ 1(2015-2016) Thông báo danh sách điểm rèn luyện C14 - HK1 - năm học 2015 - 2016 Thông báo gia hạn thu tiền học phí, lệ phí KTX và danh sách chưa nộp tiền HK 2 năm học 2015 - 2016 Thông báo về việc đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp khóa C13 Thông báo Điểm rèn luyện C13 HK1(2015-2016) Về việc xem bộ phim “Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao giờ” Thông báo thời Khóa Biểu lớp C15Q1 (chất lượng cao) HK2, 1516 (cập nhật 25/4/2016) Thông báo nhận chứng chỉ Tin học và Khai báo Thuế trên máy Thông báo danh sách sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp C13 Thông báo danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp (thi lại tháng 03/2016) Quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ Thông báo danh sách Sinh viên khóa 14 bị Buộc thôi học HK1 (2015-2016) Thông báo kết quả đủ điều kiện làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp và việc đăng ký làm khóa luận TN C13 Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ cho CBGV năm 2016 Thông báo chiêu sinh tháng 5-2016 Thông báo thời Khóa Biểu các lớp C15Q1 (Chất lượng cao) HK2, NH 1516 (cập nhật 19/4/2016) Thông báo về việc tham gia cuộc thi và triển lãm tranh, ảnh cho học sinh, sinh viên Thông báo điều chuyển phòng học tại cơ sở 1 Thông báo thi chứng chỉ tin học tháng 5 năm 2016 Kế hoạch (dự kiến) học thay thế, học bổ sung, làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp khóa C13 Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo Nghiệp vụ khai Hải quan – K92 Kết quả Phúc khảo bài thi tốt nghiệp (thi lại) các khóa cao đẳng chính qui Thông báo danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí 2015-2016 Thông báo lịch học học phần nghiên cứu khoa học Khóa C15 (chương trình đại trà) Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần VII - năm 2016 Thông báo Kết quả điểm học phần xã hội khóa C13 Danh sách sinh viên C13 chưa đủ điểm học phần nghiên cứu khoa học Danh sách sinh viên đóng tiền KTX HK 2 năm học 2015-2016 Danh sách sinh viên đóng tiền học phí HK 2 năm học 2015-2016 Thông báo danh sách sinh viên lớp chất lượng cao học lại Thông báo kết quả thi tốt nghiệp (thi lại) các khóa cao đẳng, trung cấp - hệ chính qui Thông báo Lịch học của Sinh viên học lại (C15Q1, chất lượng cao) HK2, năm học 2015-2016 Thông báo kế hoạch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5/2016 ở Cơ sở 1 và Cơ sở 2
Trung tâm
Bồi dưỡng, tư vấn tài chính hải quan
Giới thiệu
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG, TƯ VẤN
TÀI CHÍNH - HẢI QUAN
t.thinh.JPG

Giám đốc trung tâm:
 ThS. Lê Thịnh

Nhân sự:
Trung tâm có 04 cán bộ viên chức, trong đó 01 cán bộ có học vị thạc sĩ.
 
STT
Họ Tên
Học Vị
Liên hệ
1
Lê Thịnh
Thạc sĩ lethinh@tchq.edu.vn
2
Hoàng Thị Hồng Oanh
Đại học hoangthihongoanh@tchq.edu.vn
3Đinh Văn Mỹ
dinhvanmy@tchq.edu.vn
4Nguyễn Tuấn TrungCử nhânnguyentuantrung@tchq.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ
Trung tâm Bồi dưỡng, dịch vụ, tư vấn Tài chính – Hải quan (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị thuộc Trường, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn về tài chính, kế toán, hải quan; liên kết đào tạo với các học viện, viện, trường đại học, cao đẳng trong nước và ngoài nước để mở rộng, đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm nhằm huy động nguồn thu tạo điều kiện tăng thu nhập, hỗ trợ đời sống cán bộ, viên chức, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm thực hiện theo Quy chế tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-TCHC ngày 30/5/2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tài chính-Hải quan. 

Liên hệ:

ĐT: (08)38 446 875.
Fax: 38 450 796.
E-Mail: tttchq@tchq.edu.vn, tttchq@yahoo.com

VP trung tâm:

Cơ sở 2: TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH-HẢI QUAN

Địa chỉ: Số 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Liên Kết