TIN TỨC
Thông báo tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy Khóa C12 Thông báo về việc thu Bảo hiểm Y tế bắt buộc năm học 2015 – 2016 Đối với sinh viên C13, C14 Danh sách đăng ký thi lại tốt nghiệp (đợt 1) các khóa cao đẳng chính quy Kết quả xét tuyển nguyện vọng 1, bậc CĐ chính quy năm 2015 Danh Sách Đăng Ký dự thi tốt nghiệp khóa LT7 (Thi lại)_ngày thi 16,17,18/9/2015 Danh sách đăng ký dự thi tốt nghiệp (Thi lại). Khóa K36,37 - Bậc trung cấp- Hệ chính quy. Kết quả kiểm tra năng lực Tiếng anh C14 - Lần 4 Thông báo về việc Tuyển sinh nguyện vọng bổ sung bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2015 Thông báo Kế hoạch nghỉ học, học bù ngày Lễ Quốc khánh 02/9/2015 tại Cơ sở 1 và tại Cơ sở 2 Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan K86 Hội thao - Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam Ngày hội của những người tình nguyện và lễ tổng kết hè, Các chiến dịch tình nguyện hè năm 2015 Danh sách đăng ký xét tuyển vào trường đợt 1 Danh sách đăng ký xét tuyển (tính đến ngày 20/8/2015) Danh sách đăng ký xét tuyển (tính đến ngày 19/8/2015) Danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ hè 2014-2015 đến ngày 19/08/2015 (bị cấm thi) Thông báo hủy nhóm học phần và đăng ký học phần bổ sung HK1, NH15_16 khóa C13, C14(cập nhật 19/8) Danh sách đăng ký xét tuyển (tính đến ngày 18/8/2015) Danh sách đăng ký xét tuyển (tính đến ngày 16/8/2015) Danh sách sinh viên (C13, C14) đăng ký sai quy định về ĐKHP trực tuyến HK1, NH1516 Thông báo hủy nhóm học phần và đăng ký học phần bổ sung HK1, NH1516 khóa C13, C14 Thông báo nhận kết quả khám sức khỏe CBGV Danh sách đăng ký xét tuyển (tính đến ngày 12/8/2015) DS học sinh Trung cấp được công nhận tốt nghiệp (thi lại ngày 22, 23,24 tháng 6 năm 2015). Danh sách sinh viên dự kiểm tra năng lực Tiếng anh khóa C14 - Lần 4 Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển (tính đến 12:00 ngày 09/8/2015) Thi tốt nghiệp (thi lại), các khóa Cao đẳng hệ chính quy.Cao đẳng liên thông và TCCN Thời Khóa Biểu Khóa C13, C14 HK1, NH 2015-2016 (Dự kiến) Danh sách sinh viên các khóa dự thi kết thúc học phần Học kỳ Hè, NH 2014-2015 Lịch thi kết thúc học phần khóa C13, C14.Học kỳ hè - Năm học 2014 - 2015 (Điểm thi: cơ sở 1) Kế hoạch thi (lần 1) học kỳ hè - năm học 2014 - 2015. Các lớp cao đẳng chính quy - hệ niên chế Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan Thông báo thu tiền bổ sung học kỳ hè năm học 2014-2015 Lịch thi và Danh sách thi của SV học lại cùng C14 (Thi Lần 2) HK2, NH 2014-2015 Kết quả púc khảo bài thi tốt nghiệp LT7 cao đẳng liên thông chính quy Kết quả phúc khảo bài thi tốt nghiệp C12 cao đẳng chính quy Kết quả phúc khảo bài thi tốt nghiệp K36, K37 trung cấp chính quy Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo chiêu sinh Thông báo kiểm tra năng lực Ngoại ngữ (Tiếng anh) lần 4 của sinh viên khoá C14) Đăng ký học trả nợ môn, học cải thiện điểm. Học kỳ 1, Năm học 2015-2016 Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan K85 Quy đinh về mức thu tiền học kỳ hè khóa 13 và 14 Thông báo thu tiền học kỳ hè 2014-2015 Danh sách SV dự thi lần 2 - học kỳ 2_năm học 2014 -2015. Các khóa C10, C11, C12 học lại cùng C13 Kết quả thi tốt nghiệp C12, K36,K37 trung cấp và LT7 Danh sách sinh viên đăng ký học kỳ Hè, Nh 2014-2015 các lớp Cao đẳng, hệ niên chế Kế hoạch học kỳ Hè, Năm học 2014-2015 các lớp cao đẳng chính quy, hệ niên chế Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh năm 2015 Danh sách học phần dự kiến mở học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 cho sinh viên các khóa C13, C14 Quy định về thu học phí tín chỉ học kỳ hè Kế hoạch đăng ký học phần trực tuyến học kỳ 1-NH 2015-2016 Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan – khóa 84C tại KCX Tân Thuận Nộp bổ sung ảnh cấp chứng chỉ Khai báo Thuế trên máy Thông báo nhận hồ sơ xét đãi ngộ BCS Đoàn, Hội, Lớp học kỳ 2 (2014-2015) cho khóa C12 Điểm rèn luyện Toàn khóa C12 Sách mới bổ sung tháng 5/2015 Danh sách sinh viên C11, C12, LT7_1 học lại cùng C14 (thi lần 1), HK2, Nh 2014-2015 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn Trường CĐ TCHQ Lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2015 – 2017 Thông báo nợ học phí, KTX khóa 13,14 (hoàn tất trước 24/06/2015) Danh sách sinh viên C14 và C13 học ghép với C14 dự thi kết thúc học phần -HK2, NH 2014-2015 Khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm 2015 Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan (K84) Danh sách học sinh, sinh viên dự thi Tốt nghiệp ngày 22, 23, 24/6/2015 Thông báo chiêu sinh lớp BDKT thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về Thuế 2015 Lịch thi Học kỳ 2, Năm học 2014 - 2015 Danh sách sinh viên nợ sách quá hạn tháng 6/2015 Thông báo nợ học phí, KTX khóa 12 (hoàn tất trước 17/06/2015) Danh sách chính thức sinh viên tham gia học lớp tiếng Anh tăng cường và một số lưu ý Thông báo về nợ học phí, KTX HK 2 2014-2015 khóa 12+13+14 Danh sách sinh viên khóa C12 chưa hoàn thành nghĩa vụ học tập - không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Thống báo về việc đăng ký tham gia Chiến dịch Sinh viên tình nguyện hè – năm 2015 Kế hoạch thi tốt nghiệp Khóa C12 và các khóa Thi lại Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ kế toán, kiểm toán phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan Thông báo mời thầu Danh sách học sinh Trung cấp được công nhận tốt nghiệp ( Thông báo khóa 13 CĐ nhận biên lai thu tiền học phí HK 2 2014-2015 tại cơ sở 2 Thông báo thi CCQG Tin học tháng 6 năm 2015 Thông báo về việc tổ chức thi cho sinh viên học lại cùng khóa C13, C14 học kỳ 2, NH 2014-2015 Thông báo về Kế hoạch thi tốt nghiệp (thi lại) các khóa CĐ, CĐLT, các khóa TCCN - Hệ chính quy Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan (K83) Danh sách sinh viên khóa C12 chưa hoàn thành nghĩa vụ học tập - không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Kế hoạch thi (lần 2) các lớp học lại (đợt tháng 4/2015), hệ niên chế DS sinh viên khóa 12+13+14 nhận HB, hỗ trợ học tập và đãi ngộ HK 1 và 2 2014-2015 Một số lưu ý thí sinh đăng ký thi chứng chỉ B tiếng Anh Danh sách thu tiền HP, KTX khóa 12+13+14 (Đợt cuối thu từ ngày 11-20/05/2015) Danh sách sinh viên nợ sách quá hạn tháng 5/2015 Thông báo thu bổ sung tiền HP khóa 12+14, KTX 12+13+14 học kỳ 2 năm học 2014-2015 Kết quả Thi lại Tốt nghiệp (ngày 15, 16, 17/4/2015) Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh lần 3 ngày 19/4/2015 Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo nhân viên đại lý hải quan K82 (nghiệp vụ khai hải quan) Danh sách sinh viên dự kiểm tra năng lực tiếng anh khóa c14 - lần 3 - ngày thi 19/4/2015 Trung tâm NN-TH thông báo chiêu sinh Kết quả thi tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam Điểm rèn luyện C12 HK1 (2014-2015) Thông báo về việc kiểm tra năng lực Ngoại ngữ (Tiếng anh) lần 3 của sinh viên khoá C14 Thông báo mời họp Lịch thi (lần 1) các lớp học lại đợt tháng 4/2015, CĐ chính qui và CĐ Liên thông, hệ niên chế Thông báo học lớp chuyên đề, khóa C14 Điểm rèn luyện C13 HK1(2014-2015) Danh sách sinh viên C12, C13 nhận học bổng khuyến khích học tập HK1 (2014-2015)
Trung tâm
Bồi dưỡng, tư vấn tài chính hải quan
Giới thiệu
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG, TƯ VẤN
TÀI CHÍNH - HẢI QUAN
t.thinh.JPG

Giám đốc trung tâm:
 ThS. Lê Thịnh

Nhân sự:
Trung tâm có 04 cán bộ viên chức, trong đó 01 cán bộ có học vị thạc sĩ.
 
STT
Họ Tên
Học Vị
Liên hệ
1
Lê Thịnh
Thạc sĩ lethinh@tchq.edu.vn
2
Hoàng Thị Hồng Oanh
Đại học hoangthihongoanh@tchq.edu.vn
3Đinh Văn Mỹ Trung cấp dinhvanmy@tchq.edu.vn
4Nguyễn Tuấn TrungCử nhânnguyentuantrung@tchq.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ
Trung tâm Bồi dưỡng, dịch vụ, tư vấn Tài chính – Hải quan (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị thuộc Trường, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn về tài chính, kế toán, hải quan; liên kết đào tạo với các học viện, viện, trường đại học, cao đẳng trong nước và ngoài nước để mở rộng, đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm nhằm huy động nguồn thu tạo điều kiện tăng thu nhập, hỗ trợ đời sống cán bộ, viên chức, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm thực hiện theo Quy chế tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-TCHC ngày 30/5/2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tài chính-Hải quan. 

Liên hệ:

ĐT: (08)38 446 875.
Fax: 38 450 796.
E-Mail: tttchq@tchq.edu.vn, tttchq@yahoo.com

VP trung tâm:

Cơ sở 2: TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH-HẢI QUAN

Địa chỉ: Số 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Liên Kết