TIN TỨC
Thông báo kiểm tra năng lực Ngoại ngữ (Tiếng anh) lần 4 của sinh viên khoá C14) Đăng ký học trả nợ môn, học cải thiện điểm. Học kỳ 1, Năm học 2015-2016 Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan K85 Quy đinh về mức thu tiền học kỳ hè khóa 13 và 14 Thông báo thu tiền học kỳ hè 2014-2015 Danh sách SV dự thi lần 2 - học kỳ 2_năm học 2014 -2015. Các khóa C10, C11, C12 học lại cùng C13 Kết quả thi tốt nghiệp C12, K36,K37 trung cấp và LT7 Danh sách sinh viên đăng ký học kỳ Hè, Nh 2014-2015 các lớp Cao đẳng, hệ niên chế Kế hoạch học kỳ Hè, Năm học 2014-2015 các lớp cao đẳng chính quy, hệ niên chế Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh năm 2015 Danh sách học phần dự kiến mở học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 cho sinh viên các khóa C13, C14 Quy định về thu học phí tín chỉ học kỳ hè Kế hoạch đăng ký học phần trực tuyến học kỳ 1-NH 2015-2016 Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan – khóa 84C tại KCX Tân Thuận Nộp bổ sung ảnh cấp chứng chỉ Khai báo Thuế trên máy Thông báo nhận hồ sơ xét đãi ngộ BCS Đoàn, Hội, Lớp học kỳ 2 (2014-2015) cho khóa C12 Điểm rèn luyện Toàn khóa C12 Sách mới bổ sung tháng 5/2015 Danh sách sinh viên C11, C12, LT7_1 học lại cùng C14 (thi lần 1), HK2, Nh 2014-2015 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn Trường CĐ TCHQ Lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2015 – 2017 Thông báo nợ học phí, KTX khóa 13,14 (hoàn tất trước 24/06/2015) Danh sách sinh viên C14 và C13 học ghép với C14 dự thi kết thúc học phần -HK2, NH 2014-2015 Khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm 2015 Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan (K84) Danh sách học sinh, sinh viên dự thi Tốt nghiệp ngày 22, 23, 24/6/2015 Thông báo chiêu sinh lớp BDKT thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về Thuế 2015 Lịch thi Học kỳ 2, Năm học 2014 - 2015 Danh sách sinh viên nợ sách quá hạn tháng 6/2015 Thông báo nợ học phí, KTX khóa 12 (hoàn tất trước 17/06/2015) Danh sách chính thức sinh viên tham gia học lớp tiếng Anh tăng cường và một số lưu ý Thông báo về nợ học phí, KTX HK 2 2014-2015 khóa 12+13+14 Danh sách sinh viên khóa C12 chưa hoàn thành nghĩa vụ học tập - không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Thống báo về việc đăng ký tham gia Chiến dịch Sinh viên tình nguyện hè – năm 2015 Kế hoạch thi tốt nghiệp Khóa C12 và các khóa Thi lại Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ kế toán, kiểm toán phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan Thông báo mời thầu Danh sách học sinh Trung cấp được công nhận tốt nghiệp ( Thông báo khóa 13 CĐ nhận biên lai thu tiền học phí HK 2 2014-2015 tại cơ sở 2 Thông báo thi CCQG Tin học tháng 6 năm 2015 Thông báo về việc tổ chức thi cho sinh viên học lại cùng khóa C13, C14 học kỳ 2, NH 2014-2015 Thông báo về Kế hoạch thi tốt nghiệp (thi lại) các khóa CĐ, CĐLT, các khóa TCCN - Hệ chính quy Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan (K83) Danh sách sinh viên khóa C12 chưa hoàn thành nghĩa vụ học tập - không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Kế hoạch thi (lần 2) các lớp học lại (đợt tháng 4/2015), hệ niên chế DS sinh viên khóa 12+13+14 nhận HB, hỗ trợ học tập và đãi ngộ HK 1 và 2 2014-2015 Một số lưu ý thí sinh đăng ký thi chứng chỉ B tiếng Anh Danh sách thu tiền HP, KTX khóa 12+13+14 (Đợt cuối thu từ ngày 11-20/05/2015) Danh sách sinh viên nợ sách quá hạn tháng 5/2015 Thông báo thu bổ sung tiền HP khóa 12+14, KTX 12+13+14 học kỳ 2 năm học 2014-2015 Kết quả Thi lại Tốt nghiệp (ngày 15, 16, 17/4/2015) Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh lần 3 ngày 19/4/2015 Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo nhân viên đại lý hải quan K82 (nghiệp vụ khai hải quan) Danh sách sinh viên dự kiểm tra năng lực tiếng anh khóa c14 - lần 3 - ngày thi 19/4/2015 Trung tâm NN-TH thông báo chiêu sinh Kết quả thi tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam Điểm rèn luyện C12 HK1 (2014-2015) Thông báo về việc kiểm tra năng lực Ngoại ngữ (Tiếng anh) lần 3 của sinh viên khoá C14 Thông báo mời họp Lịch thi (lần 1) các lớp học lại đợt tháng 4/2015, CĐ chính qui và CĐ Liên thông, hệ niên chế Thông báo học lớp chuyên đề, khóa C14 Điểm rèn luyện C13 HK1(2014-2015) Danh sách sinh viên C12, C13 nhận học bổng khuyến khích học tập HK1 (2014-2015) Danh sách BCS lớp đoàn hội C13,C12 nhận chế độ đãi ngộ HK1 (2014-2015) Danh sách HS-SV dự thi tốt nghiệp ( thi lại) Ngày 15,16,17/4/2015 Thông báo Về việc kiểm tra đánh giá thể lực sinh viên C13, C14 (Cập nhật ngày 10/4) Thông báo về việc nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội Học kỳ II - Năm học: 2014-2015 Thông báo về việc thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học Thông báo về việc mời dự họp xét học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 1 – Năm học: 2014 – 2015 Ra mắt chuyên trang thông tin tuyển sinh 2015 Danh sách sinh viên khóa 14 nộp tiền HP HK 2 năm học 2014-2015 (tiền mặt và ngân hàng) Lịch thi (lần 2) HK2, NH 2014-2015 Khoá C12 và sinh viên học lại cùng C12 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 05/02/2015 Danh sách sinh viên đăng ký thi lại tốt nghiệp các khóa Cao đẳng chính quy Danh sách sinh viên khóa LT6_3, LT7 đăng ký thi lại tốt nghiệp Danh sách sinh viên nợ sách quá hạn Kế hoạch học lại (đợt tháng 4/2015) của sinh viên CĐ chính qui và CĐ liên thông, hệ niên chế Danh sách học sinh bậc trung cấp đăng ký thi lại tốt nghiệp Thông báo thu tiền học phí hoc kỳ 2 năm học 2014-2015 khoa 14 cao đẳng Thông báo chiêu sinh lớp Tiếng Anh căn bản đợt 2/2015 Thông báo về việc đăng ký lao động công ích học kỳ 2 năm 2014-2015 sinh viên khóa c14 Lịch thi (Lần 2) HK1, NH 2014-2015 của sinh viên học lại cùng Khoá C14 Thông báo chiêu sinh khoá bồi dưỡng & cấp chứng chỉ kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp Quyết định công nhận Ban Thanh tra Nhân dân Hướng dẫn thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, HK1 năm học 2014-2015 Hướng dẫn xét chế độ đãi ngộ cán bộ lớp, đoàn, hội HK1, NH:2014-2015 Thông báo về việc đăng ký "Nâng cao ý thức học tập và thực hiện mùa thi nghiêm túc" Thông báo chiêu sinh lớp ôn tập tiếng Anh căn bản C14 (thi lần 3), Tin học, Khai báo thuế trên máy Thông báo thu tiền học phí, KTX học kỳ 2 năm học 2014-2015 khoa 12,13,14 cao đẳng Thông báo thu tiền học phí khóa 12 và KTX khóa 12+13 đợt 3 Danh sách sinh viên nợ sách quá hạn Thông báo Kế hoạch kiểm kê tài sản 2015 Kế hoạch mở lớp học lại cho sinh viên Cao đẳng và Cao đẳng Liên thông hệ niên chế Kế hoạch thi lại tốt nghiệp các khoá TCCN, Cao đẳng chính quy và Cao đẳng Liên thông chính quy Thông báo về việc tham gia dự tuyển đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2015 Mẫu đơn đăng ký học phần học phần bổ sung Lịch thi (Lần 2) HK1, NH 2015-2015 của SV học lại cùng khoá C13 và Lớp Riêng đợt 1, đợt 2 Kế hoạch Ôn thi tốt nghiệp của Khoá C12 hệ chính qui Kế hoạch phổ biến đề cương và thực tập của Khoá C12 hệ chính quy Đề án tuyển sinh năm 2015 trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan Thông báo về việc huỷ nhóm học phần và đăng ký học bổ sung (đợt 3) của khoá C14
Trung tâm
Bồi dưỡng, tư vấn tài chính hải quan
Giới thiệu
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG, TƯ VẤN
TÀI CHÍNH - HẢI QUAN
t.thinh.JPG

Giám đốc trung tâm:
 ThS. Lê Thịnh

Nhân sự:
Trung tâm có 04 cán bộ viên chức, trong đó 01 cán bộ có học vị thạc sĩ.
 
STT
Họ Tên
Học Vị
Liên hệ
1
Lê Thịnh
Thạc sĩ lethinh@tchq.edu.vn
2
Hoàng Thị Hồng Oanh
Đại học hoangthihongoanh@tchq.edu.vn
3Đinh Văn Mỹ Trung cấp dinhvanmy@tchq.edu.vn
4Nguyễn Tuấn TrungCử nhânnguyentuantrung@tchq.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ
Trung tâm Bồi dưỡng, dịch vụ, tư vấn Tài chính – Hải quan (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị thuộc Trường, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn về tài chính, kế toán, hải quan; liên kết đào tạo với các học viện, viện, trường đại học, cao đẳng trong nước và ngoài nước để mở rộng, đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm nhằm huy động nguồn thu tạo điều kiện tăng thu nhập, hỗ trợ đời sống cán bộ, viên chức, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm thực hiện theo Quy chế tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-TCHC ngày 30/5/2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tài chính-Hải quan. 

Liên hệ:

ĐT: (08)38 446 875.
Fax: 38 450 796.
E-Mail: tttchq@tchq.edu.vn, tttchq@yahoo.com

VP trung tâm:

Cơ sở 2: TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH-HẢI QUAN

Địa chỉ: Số 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Liên Kết