TIN TỨC
Thông báo về khu vực tự học của sinh viên Thông báo về việc mời dự Lễ khai giảng năm học mới Năm học 2015 - 2016 Thông báo kết quả kiểm tra năng lực Tiếng Anh C14 và C15 Thông báo tổ chức lớp Tiếng anh tăng cường và lịch học của các lớp Tiếng anh tăng cường Thời Khóa Biểu các lớp Chất lượng cao Khóa Q1, Học kỳ 1 năm học 2015-2016 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị tin học năm 2015 Danh sách phân lớp C15 gồm lớp thường và lớp chất lượng cao Thông báo mở lớp học lại cho sinh viên Khóa C11, C12 học kỳ 1 năm học 2015-2016 Thông báo đăng ký danh hiệu thi đua sinh viên năm học 2015 - 2016 Thông báo chiêu sinh các khóa nghiệp vụ khai hải quan đào tạo nhân viên đại lý hải quan Khóa 87 Thông báo xét trao Giải thưởng “Nhà Giáo trẻ tiêu biểu” cấp Đoàn Trường và cấp Thành đoàn 2015 Thông báo kiểm tra thể lực và kết quả kiểm tra thể lực năm 2015 Thông báo nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên C14 Thông báo đăng ký thực hành tiết kiệm học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 Kết quả đăng ký học lại cùng khóa C15_học kì 1 (2015 - 2016) Kết quả thi tốt nghiệp các khóa Cao đẳng, TCCN, Liên thông (thi lại) ngày 16,17,18 tháng 9 năm 2015 Đêm hội trăng rằm 2015 tại phường Long Phước, Quận 9 Danh sách sinh viên dự kiểm tra Tiếng Anh (ngày 03/10/2015) Khóa C14,15 và ds miễn thi Khóa C15 Thông báo thu BHYT năm học 2014 - 2015 và Gia hạn BHYT năm học 2015 - 2016 Quyết định về việc mức thu chương trình Tiếng anh tăng cường Thông báo kiểm tra năng lực Tiếng anh của sinh viên khóa C14, C15 Danh sách phân lớp C15 (cập nhật ngày 28/9/2015) Thông báo Về việc tham gia học Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu năm học 2015 – 2016 Danh sách sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp khóa C12 - Cao đẳng chính quy Thông báo Về việc đăng ký lao động công ích học kỳ 1 năm 2015-2016 Sinh viên khóa C14 Kết quả xét tuyển nguyện vọng bổ sung lần 2 (đợt 3), bậc CĐ chính quy năm 2015 Trung tâm NNTH thông báo chiêu sinh Danh sách phân lớp C15 năm học 2015 - 2016(cập nhật 23/9/2015) Thông báo kế hoạch chi tiết phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy Khóa C12 Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan K87 Danh sách phân lớp C15 năm học 2015 - 2016(cập nhật 20/9/2015) Thời Khóa Biểu Khóa C15 (đợt 1 và 2) Học kỳ 1, năm học 2015-2016 Thông báo về việc GIA HẠN thu Bảo hiểm Y tế bắt buộc năm học 2015 – 2016 Đối với sinh viên C13, C14 Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học trong sinh viên năm học 2015 - 2016 Hướng dẫn xét thi đua cho sinh viên khóa C13, C14 cao đẳng - Năm 2014-2015 Lịch thi và Danh sách SV (Thi lần 2) Học kỳ Hè_NH 2014-2015, các lớp Cao đẳng (hệ niên chế) Danh sách dự thi tốt nghiệp khóa liên thông(thi lại), ngày thi 16,17,18/9/2015. Thông báo đăng ký học lại (đợt 2) Học kỳ 1 năm học 2015-2016 Kết quả xet học vụ C13, C14, học kỳ II - Năm học 2014 - 2015 Danh sách đãi ngộ và học bổng khóa C12, học kỳ II - Năm học 201 4 -2015 Danh sách sinh viên cao đẳng và trung cấp hệ chính quy dự thi tốt nghiệp(thi lại) Thông báo thời gian thi tốt nghiệp (thi lại) các khóa Cao đẳng, Liên thông,Trung cấp chuyên nghiệp Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung Lịch học đầu khóa C15(nhập học 9,10/9/2015) Kết quả xét tuyển nguyện vọng bổ sung, bậc CĐ chính quy năm 2015 Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển - Nguyện vọng bổ sung (tính đến 15:00 ngày 07/9/2015) Mẫu Báo cáo và tóm tắt thành tích Danh sách đăng ký dự thi tốt nghiệp các khóa cao đẳng chính qui (cập nhật 8/9/2015) Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển - Nguyện vọng bổ sung (tính đến 15:00 ngày 06/9/2015) Hướng dẫn thực hiện đánh giá rèn luyện HSSV và Xét chế độ đãi ngộ cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Hội Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển - Nguyện vọng bổ sung (tính đến 15:00 ngày 03/9/2015) DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG (TÍNH ĐẾN 15:00 NGÀY 30/8/2015) Kết quả đăng ký học lại các khóa cao đẳng niên chế học cùng C13,C14_Học kỳ 1 (15-16) TTNN-TH thông báo chiêu sinh tháng 9 Thông báo tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy Khóa C12 Thông báo về việc thu Bảo hiểm Y tế bắt buộc năm học 2015 – 2016 Đối với sinh viên C13, C14 Danh sách đăng ký thi lại tốt nghiệp (đợt 1) các khóa cao đẳng chính quy Kết quả xét tuyển nguyện vọng 1, bậc CĐ chính quy năm 2015 Danh Sách Đăng Ký dự thi tốt nghiệp khóa LT7 (Thi lại)_ngày thi 16,17,18/9/2015 Danh sách đăng ký dự thi tốt nghiệp (Thi lại). Khóa K36,37 - Bậc trung cấp- Hệ chính quy. Kết quả kiểm tra năng lực Tiếng anh C14 - Lần 4 Thông báo về việc Tuyển sinh nguyện vọng bổ sung bậc cao đẳng, hệ chính quy năm 2015 Thông báo Kế hoạch nghỉ học, học bù ngày Lễ Quốc khánh 02/9/2015 tại Cơ sở 1 và tại Cơ sở 2 Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan K86 Hội thao - Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam Ngày hội của những người tình nguyện và lễ tổng kết hè, Các chiến dịch tình nguyện hè năm 2015 Danh sách đăng ký xét tuyển vào trường đợt 1 Danh sách đăng ký xét tuyển (tính đến ngày 20/8/2015) Danh sách đăng ký xét tuyển (tính đến ngày 19/8/2015) Danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ hè 2014-2015 đến ngày 19/08/2015 (bị cấm thi) Thông báo hủy nhóm học phần và đăng ký học phần bổ sung HK1, NH15_16 khóa C13, C14(cập nhật 19/8) Danh sách đăng ký xét tuyển (tính đến ngày 18/8/2015) Danh sách đăng ký xét tuyển (tính đến ngày 16/8/2015) Danh sách sinh viên (C13, C14) đăng ký sai quy định về ĐKHP trực tuyến HK1, NH1516 Thông báo hủy nhóm học phần và đăng ký học phần bổ sung HK1, NH1516 khóa C13, C14 Thông báo nhận kết quả khám sức khỏe CBGV Danh sách đăng ký xét tuyển (tính đến ngày 12/8/2015) DS học sinh Trung cấp được công nhận tốt nghiệp (thi lại ngày 22, 23,24 tháng 6 năm 2015). Danh sách sinh viên dự kiểm tra năng lực Tiếng anh khóa C14 - Lần 4 Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển (tính đến 12:00 ngày 09/8/2015) Thi tốt nghiệp (thi lại), các khóa Cao đẳng hệ chính quy.Cao đẳng liên thông và TCCN Thời Khóa Biểu Khóa C13, C14 HK1, NH 2015-2016 (Dự kiến) Danh sách sinh viên các khóa dự thi kết thúc học phần Học kỳ Hè, NH 2014-2015 Lịch thi kết thúc học phần khóa C13, C14.Học kỳ hè - Năm học 2014 - 2015 (Điểm thi: cơ sở 1) Kế hoạch thi (lần 1) học kỳ hè - năm học 2014 - 2015. Các lớp cao đẳng chính quy - hệ niên chế Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan Thông báo thu tiền bổ sung học kỳ hè năm học 2014-2015 Lịch thi và Danh sách thi của SV học lại cùng C14 (Thi Lần 2) HK2, NH 2014-2015 Kết quả púc khảo bài thi tốt nghiệp LT7 cao đẳng liên thông chính quy Kết quả phúc khảo bài thi tốt nghiệp C12 cao đẳng chính quy Kết quả phúc khảo bài thi tốt nghiệp K36, K37 trung cấp chính quy Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo chiêu sinh Thông báo kiểm tra năng lực Ngoại ngữ (Tiếng anh) lần 4 của sinh viên khoá C14) Đăng ký học trả nợ môn, học cải thiện điểm. Học kỳ 1, Năm học 2015-2016 Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan K85 Quy đinh về mức thu tiền học kỳ hè khóa 13 và 14 Thông báo thu tiền học kỳ hè 2014-2015 Danh sách SV dự thi lần 2 - học kỳ 2_năm học 2014 -2015. Các khóa C10, C11, C12 học lại cùng C13 Kết quả thi tốt nghiệp C12, K36,K37 trung cấp và LT7 Danh sách sinh viên đăng ký học kỳ Hè, Nh 2014-2015 các lớp Cao đẳng, hệ niên chế
Trung tâm
Bồi dưỡng, tư vấn tài chính hải quan
Giới thiệu
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG, TƯ VẤN
TÀI CHÍNH - HẢI QUAN
t.thinh.JPG

Giám đốc trung tâm:
 ThS. Lê Thịnh

Nhân sự:
Trung tâm có 04 cán bộ viên chức, trong đó 01 cán bộ có học vị thạc sĩ.
 
STT
Họ Tên
Học Vị
Liên hệ
1
Lê Thịnh
Thạc sĩ lethinh@tchq.edu.vn
2
Hoàng Thị Hồng Oanh
Đại học hoangthihongoanh@tchq.edu.vn
3Đinh Văn Mỹ Trung cấp dinhvanmy@tchq.edu.vn
4Nguyễn Tuấn TrungCử nhânnguyentuantrung@tchq.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ
Trung tâm Bồi dưỡng, dịch vụ, tư vấn Tài chính – Hải quan (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị thuộc Trường, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn về tài chính, kế toán, hải quan; liên kết đào tạo với các học viện, viện, trường đại học, cao đẳng trong nước và ngoài nước để mở rộng, đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm nhằm huy động nguồn thu tạo điều kiện tăng thu nhập, hỗ trợ đời sống cán bộ, viên chức, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm thực hiện theo Quy chế tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-TCHC ngày 30/5/2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tài chính-Hải quan. 

Liên hệ:

ĐT: (08)38 446 875.
Fax: 38 450 796.
E-Mail: tttchq@tchq.edu.vn, tttchq@yahoo.com

VP trung tâm:

Cơ sở 2: TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH-HẢI QUAN

Địa chỉ: Số 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Liên Kết