Thông tin chi tiết
Mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2010 - 2011
(09/11/2010)

BÁO CÁO

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010-2011.

             Thực hiện Chỉ thị số 4713/CT-BGDĐT, ngày 19/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trong tâm của giáo dục đại học năm học 2010-2011.

            Trường cao đẳng Tài chính – Hải quan đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2010 – 2011, với nội dung sau:

            I. MỤC TIÊU.

            Trên cơ sở nguồn lực, chương trình đào tạo, số lượng học sinh, sinh viên và cơ sở vật chất hiện có. Trường xác định các mục tiêu chủ yếu:

            1. Toàn Trường tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện công tác quản lý giáo dục, theo tinh thần Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tương Chính phủ và Nghị quyết 05/NQ-BCS-BGDĐT ngày 6/1/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và không ngừng nâng cao thương hiệu của Trường thuộc Bộ Tài chính.

            2. Thực hiện nghiêm chỉnh công tác tuyển sinh, theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo trong tất cả các khâu, điều chỉnh khối thi phù hợp với ngành nghề đào tạo. nhằm đảm bảo đúng chỉ tiêu và chất lượng đầu vào;

3. Đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh, sinh viên, nâng cao chất lượng dạy và học;

4.Tập trung sự chỉ đạo để thực hiện mối quan hệ, ký kết hợp đồng ghi nhớ giữa Nhà trường với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng. Nhằm đào tạo chuẩn đáp ứng nhu cầu xã hội.

            5. Thực hiện việc chuyển dần từng bước từ đào tạo niên chế sang đào tạo theo hệ tín chỉ, đảm bảo đúng thực chất của tín chỉ, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên theo học với khả năng nhu cầu đạt chất lượng;

            6. Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường để đảm bảo đánh giá ngoài đạt các yêu cầu tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định đối với trường cao đẳng.

            7. Tăng cương đội ngũ giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng, cải tạo nâng cấp cơ sở đào tạo theo dự án được duyệt. Hoàn thiện dự án khả thi nâng cấp lên đại học giai đoạn 2010 - 2012, theo chỉ đạo của Bộ tài chính.

            Trên cơ sở mục tiêu đó, Nhà trường tập trung chỉ đạo các đơn vị cơ sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

            I. TIẾP TỤC ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC.

1. Công tác hoàn thiện văn bản Quy định để áp dụng quản lý.

- Các đơn vị hoàn thành căn bản các quy định về quản lý giáo dục trong Nhà trường, kết thúc vào tháng 8/2010, để làm cơ sở pháp lý thực hiện.

- Các đơn vị Phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Bộ môn triển khai áp dụng các Quy định trong lĩnh vực quản lý, kết thúc tháng 9/2010. Nhằm đảm bảo các họat động của Nhà trường thuận lợi, thống nhất, khoa học chất lượng.

2. Thực hiện sự phân cấp, phân nhiệm quản lý và đánh giá hiệu quả công việc.

- Các đơn vị tiếp tục thực hiện chương trình hành động đổi mới quản lý giáo dục giai đoạn (2010-2012) của mình đã đề ra đầu năm 2010.

- Lãnh đạo các đơn vị quản lý, kiểm tra, việc thực nhiệm vụ, công việc cụ thể của cán bộ, viên chức thuộc quyền, theo bản phân công đã gửi về Hiệu trưởng; có biện pháp xử lý những cá nhân làm việc thiếu hiệu quả, vi phạm quy định của Trường.

         - Hàng tháng, lãnh đạo các đơn vị tổ chức đánh giá những kết quả đã làm, chưa làm được và xử lý vi phạm nếu có, đối với các nội dung công việc phân công cho từng cá nhân, báo cáo Hiệu trưởng trong cuộc họp giao ban tháng, để làm cơ sở xếp lọai thi đua, nhằm khen thưởng, động viên kịp thời, làm cơ sở thực hiện công bằng chế độ lương tăng thêm theo quy định.

II CÔNG TÁC ĐÀO TẠO.

1. Công tác tuyển sinh.

Đề xuất chuyển đổi điều kiện dự thi đầu vào ngành kinh doanh quốc tế từ khối A sang khối D, nhằm tăng cường tiếng anh chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu xã hội; chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ tốt công tác tuyển sinh đúng quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

2.  Đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Tiếp tục tổ chức Hội thi đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực tự giác, sáng tạo của học sinh sinh viên. Nâng cao chất lượng dạy và học.

Các giảng viên phải thực hiện và đảm bảo tốt các điều kiện sau:

- Có đề cương chi tiết môn học, tài liệu nghiên cứu tham khảo được thông tin trước cho sinh viên trước khi lên lớp,

- Nội dung bài giảng phải đảm bảo tính lý luận và thực tiễn, bổ sung cập nhật kịp thời những diễn biến thực tế đã và đang xẩy ra,

- Có đổi mới sáng tạo trong sử dụng đa dạng các phương pháp giảng dạy phù hợp, biết sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào giảng dạy, đạt chất lượng tốt trong giảng dạy.

- Phát huy được tính tích cực, tự giác, sáng tạo của người học trong các khâu chuẩn bị bài thuyết trình, bài tập, câu hỏi trắc nghiệm...trên lớp, tạo nên giờ học thoải mái, thu hút sự chú ý, ham học của người học tiếp thu bài có hiệu quả.

Đối với Nhà trường

- Đảm bảo đủ các phòng học, lớp học theo quy định, các phương tiện âm thanh, ánh sáng, dụng cụ đèn chiếu, máy tính phục vụ vụ giảng dạy đạt yêu cầu tối thiểu. Nhằm tạo điều kiện giảng viên áp dụng được đổi mới phương pháp,

- Ban giám khảo thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình được Hiệu trưởng giao, có sơ kết đánh giá mặt ưu, nhược của từng giảng viên sau hội thi. Lựa chọn giảng viên giỏi, xuất sắc tham gia hội giảng cấp trường và các trường trong ngành Tài chính.

Tập trung sự chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá nâng cao chất lượng học chuyên ngành tiếng anh. Tổ chức sơ kết đánh giá lớp tiếng anh chuyên ngành của Khoa Kinh doanh quốc tế. để có cơ sở triển khai thêm các lớp tiếng anh chuyên ngành với các ngành khác.

 Tăng cường quan hệ với các đơn vị địa phương, doanh nghiệp trong gắn kết đào tạo với nhu cầu xã hội, tiến hành ký kết bản ghi nhớ về sự hợp tác giữa đơn vị, doanh nghiệp với nhà trường trong đào tạo và sử dụng thành quả đào tạo. Thực hiện các khóa đào tạo theo nhu cầu của các đơn vị địa phương đã ký kết với Nhà trường.

 Ban hướng nghiệp có kế hoạch cụ thể hướng nghiệp cho HSSV ngay từ đầu khóa về định hướng nghề nghiệp, việc làm, tiếp cận với thực tế công việc ở các đơn vị, doanh nghiệp để tìm hiểu nghề nghiệp; nâng cao trình độ HSSV bằng con đường liên thông  đào tạo từ TCCN lên cao đẳng, đại học.

 Phối hợp với các trung tâm hướng nghiệp giới thiệu việc làm của các địa phương, giúp các em HSSV có cơ hội tìm việc làm bán thời gian hoặc nghề nghiệp khi ra trường.

 Hợp tác với Trung tâm đào tạo Ngân hàng Phương Nam, xây dựng phòng thực hành nghiệp vụ kế toán - Ngân hàng, đáp ứng nhu cầu của HSSV.

 Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tăng cường các họat động của các đội, nhóm, chi hội sinh viên...với các hình thức như: trao đổi, tranh luận, thuyết trình về ngành nghề đào tạo, các chuyên đề bổ ích thiết thực với chuyên môn đào tạo, về tiếng anh chuyên ngành. Nhằm tạo sân chơi học tập bổ ích, hiệu quả.

Thực hiện theo lộ trình, từng bước có chất lượng việc chuyển đổi đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo hệ tính chỉ, đảm bảo chậm chắc chất lượng, tạo điều kiện cho người học có thời gian cần thiết thực hiện lộ trình đã quy định của Trường.

            III. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ.

1. Thực hiện các đề tài khoa năm học 2010-2011, của các đơn vị cơ sở đã đăng ký, theo đúng thời gian, chất lượng công trình.

2. Phòng nghiên cứu khoa học, kết hợp với lãnh đạo khoa, bộ môn hoặc giảng viên lâu năm có năng lực chuyên môn, tổ chức kiểm tra giáo án, đề cương chi tiết học phần giữa các giảng viên cùng giảng dạy một môn học. Nhằm đảm bảo tính khoa học, thống nhất giữa các nội dung trong từng chương của môn học.

3. Lãnh đạo các khoa, bộ môn triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong HSSV của khóa, lớp do mình đào tạo, theo Quy định số 87/ QĐ- NCKH- nghiên cứu khoa học trong HSSV ban hành ngày 12 tháng 8/2010. Khuyến khích sinh viên cao đẳng đạt học lực khá trở lên, tham gia nghiên cứu đề tài về chuyên môn được đào tạo

4. Thực hiện thẩm định các đề tài, giáo trình, đề cương môn học đã triển khai,

5. Thực hiện việc chuyển đổi ngành đào tạo chương trình cao đẳng theo danh mục mới ban hành của BGDĐT tại Thông tư 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010 và Công văn hướng dẫn chuyển đổi ngành số 4880/BGDĐT-GDĐH. Trình báo Bộ phê duyệt, xong tháng 9/2010.

IV. KIỂM ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC.

1. Tổ chức, giám sát, kiểm tra chặt chẽ các khâu ra đề, tổ chức thi, chấm bài, vào điểm, công bố điểm và lưu bài thi học phần, tốt nghiệp đảm bảo đúng Quy định của Nhà trường Ban hành theo Quyết định số 109/QĐ-KTKĐCL, ngày 11/10/2010.

2. Tổ chức phát phiếu điều tra thăm dò lấy ý kiến học sinh, sinh viên đánh giá chất lượng giảng của giảng viên. Giúp Hội đồng có cơ sở xem xét, so sánh với kết quả đánh giá của Hội đồng. Nhằm định hướng đào tạo nâng cao trình độ giảng viên.

3. Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục và đăng ký tự đánh giá ngoài; đảm bảo đạt các yêu cầu tiêu chuẩn, tiêu chí theo Bộ tiêu chuẩn, Ban hành theo quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 1/11/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với các trường cao đẳng.

V. TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN.

            1. Thực hiện công tác tuyển dụng.

            Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch tuyển dụng công chức của Trường đã được Bộ tài chính phê duyệt năm 2010-2011. Trường nhanh chóng triển khai tuyển dụng đợt 1 vào tháng 10/2010 với 34 giảng viên (theo chỉ tiêu) và 9 viên chức quản lý.

            2. Tổ chức đào tạo số cán bộ, giảng viên hiện có theo kế hoạch, nghiên cứu sinh 10 người, thạc sĩ 40 người, đảm bảo năm 2011 có trên 70% giảng viên có trình độ sau đại học. Tăng chế độ tiền thưởng nhằm động viên khuyến khích các giảng viên tốt nghiệp sau đại học với mức thưởng tiến sĩ là 10 triệu đồng/người; thạc sĩ 5 triệu đồng/người.

            3. Tăng cường bồi dưỡng tiếng anh theo chương trình TOEFL, giúp cho giảng viên có đủ điều kiện nghiên cứu sinh, học nâng cao trình độ chuyên môn khác bằng ngôn ngữ nước ngoài.

            VI. HOÀN THIỆN DỰ ÁN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG VÀ NÂNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC.

Trên cơ sở thực hiện đề án phát triển trường đến 2010 định hướng đến 2015, được Bộ Tài chính duyệt tại Quyết định số 3514/QĐ-BTC, ngày 30/10/2006. Cần tập trung vào những công việc sau:

1. Tổ chức kiểm tra, đánh giá lại nguồn nhân lực hiện về số lượng, trình độ, tuổi đời, học vị...Qua đó xây dựng, thực hiện kế hoạch tuyển dụng mới, tối thiểu mỗi năm từ 20 đến 25 giảng viên; tổ chức đào tạo sau đại học tối thiểu 10 tiến sĩ, 40 thạc sĩ, để đảm bảo đủ số lượng, trình độ, tiêu chuẩn khi nâng cấp lên đại học.

2. Thực hiện việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo từ Ban giám hiệu đến các phòng, ban, khoa, bộ môn, trung tâm theo đúng tiểu chuẩn của Trường đại học, do BGDĐT quy định.

3. Đảm bảo đủ giáo trình, tài liệu, đề cương chi tiết môn học đối với các ngành đào tạo cao đẳng và đại học.

4. Thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp, phát triển cơ sở vật chất tại cơ sở 2 (778 Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận và cơ sở 2, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh, đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Nhằm đảm bảo đủ các phòng học giảng đường, hội trường, khu thể thao, thư viện cho nhu cầu quy mô đào tạo từ 12.000 – 15.000 sinh viên vào năm 2015.

5. Ban dự án phát triển trường, tổ chức thực hiện dự án khả thi nâng cấp trường lên đại học và hoàn thành dự án trình Bộ Tài chính tháng 12/2010 và BGDĐT trong năm học 2010-2011. xây dựng đề án quy hoạch phát triển tổng thể Trường cao đẳng Tài chính - Hải quan đến năm 2015 và tầm nhìn 2020, hòan thành vào tháng 12/2010.

Trên đây là những mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2010 – 2011 mà Trường cao đẳng Tài chính - Hải quan sẽ tập trung chỉ đạo. Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được ngành giáo dục và Bộ Tài chính giao.

Xin kính trình lên Bộ Giáo dục và Đào tạo được biết.

                                                                                                                     Hiệu trưởng
Các tin khác
Liên Kết